2416/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2416/QĐ-UBND
V/v phê duyệt quy hoạch cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên đến nam 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 28/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2416_signed.pdf
 Trở về trang trước