12/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
12/QĐ-UBND
v/v ban hành quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành 29/04/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 12.pdf
 Trở về trang trước