1617/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1617/QĐ-UBND
V/V Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của viên chức quản lý chuyên trách công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh
Ngày ban hành 30/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1617_signed.pdf
 Trở về trang trước