0
14351
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 14351 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2451/CV-UBND31/12/2009UBND tỉnhV/v tổ chức hội nghị triển khai tháng an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết nguyên đán Canh Dần vbdi_2451_CV-UBND.pdf
2450/CV-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v bổ sung mục tiêu dự án của công ty TNHH thương mại tre việt vbdi_2450_CV-UBND.pdf
2449/CV-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v đăng thông tin trên tạp chí vbdi_2449_CV-UBND.pdf
2447/CV30/12/2009UBND tỉnhV/v xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Ngọc Thiên vbdi_2447_CV.pdf
2446/CV-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v thực hiện luật bảo hiểm xã hội vbdi_2446_CV-UBND.pdf
2445/CV-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vbdi_2445_CV-UBND.pdf
2444/CV-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v phân bổ và sử dụng kinh phí hỗ trợ đầu tư y tế năm 2010 vbdi_2444_CV-UBND.pdf
2443/CV-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v thảo thuận hướng tuyến đường dây 500kv từ TB A 500kv Phố nối -Bắc Ninh vbdi_2443_CV-UBND.pdf
2442/CV-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v thẩm định dự toán quy hoạch phát triển điện lực các huyện vbdi_2442_CV-UBND.pdf
2441/CV-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v xây dựng đề án về phân lý nhà nước vbdi_2441_CV-UBND.pdf
2440/CV-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v xây dựng nhà máy xử lý rác thải của công ty cổ phần đầu tư chuyển giao công nghệ Wordtech vbdi_2440_CV-UBND.pdf
2439/CV-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v hoàn chỉnh bản quy định về tiếp nhận và quản lý dự án đầu tư vbdi_2439_CV-UBND.pdf