0
14351
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 14351 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Hide details for Tháng 3Tháng 3
491/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v tôn tạo di tích lịch sử văn hoá 491.pdf
490/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v thành lập Hội sinh vật cảnh huyện Thành phố và tổ chức triển lãm cây cảnh nghệ thuật tỉnh Hưng yên lần thứ nhất 490.pdf
489/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v nâng ngạch cho công chức nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội 489.pdf
488/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v khen thưởng đơn vị Anh hùng LLVTND trong kháng chiến chống thực dân pháp cho Thànhphố Hưng Yên 488.pdf
487/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v đề nghị phê duỵệt danh mục dự án cấp bách cớ mức vốn trên 5 tỷ đồng cần chỉ định thầu 487.pdf
486/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v giao kế hoạch nguồn thu sổ xố kiến thiết năm 2009 486.pdf
485/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập hệ thống bắc Hưng Hải 485.pdf
484/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v sử dụng nguồn thu quỹ phòng chống lụt bão của tỉnh năm 2007-2008 484.pdf
482/CV-UBND30/03/2009UBND tỉnhV/v đánh giá tình hình thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi xuất 482.pdf
481/CV-UBND30/03/2009UBND tỉnhV/v cấp thẻ APEC cho công ty TNHH kỹ nghệ thực phẩm Hà Nội 481.pdf
480/CV-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v hỗ trợ cho 5 hộ dân di chuyển nhà ở tại xã Toàn Thắng huyện Kim Động 480.pdf
479/CV-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng đường dây 500kv Quản Ninh Thường tín 479.pdf
478/CV-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v thẩm định giá đất tái định cư dự án đường dây 500kv Quảng Ninh Thường Tín 478.pdf
477/CV-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v lựa chọn đơn vị tư vấn và đơn vị thi công để xử lý cột điện 322.323 đường điện 500kv Quảng Ninh-Thường Tín với đường ô tô cao tốc Hà nội -Hải phòng 477.pdf