0
14378
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 14378 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Hide details for Tháng 5Tháng 5
927/CV-UBND30/05/2009UBND tỉnhV/v công điện về việc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 926.pdf
926/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v thực hiện quy hoạch các điểm sản xuất khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 926.pdf
925/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v cho thuê đất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Minh Đức 925.pdf
924/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v thành lập hệ thống bản đô fhành chính và ATLAT điện tử tỉnh Hưng yên 924.pdf
923/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v sử dụng đất của công ty cổ phần thuỷ sản Hưng Yên tại thại trấn Ân Thi huyện Ân Thi qntq 923.pdf
922/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v đề nghị chấp thuận kế hoạch lập đề án công nhận đô thị loại V cho một số thị tứ trên địa bàn tỉnh 922.pdf
921/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhv/v xử lý vi phạm về môi trường của công ty TNHH Sunfat Việt Nam 921.pdf
920/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v giải quyết các vốn đề liên quan đến địa giới hành chính các cấp 920.pdf
919/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v dự thảo quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư 919.pdf
918/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v xử lý kết luận thanh tra 918.pdf
917/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v chiếm giữ bán đất trung tâm Simet tại xã Tân Quang huyện Văn Lâm 917.pdf
916/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v theo dõi và phòng trừ rầy nâu nhỏ hại lúa 916.pdf
915/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v bàn giao đất và phân định nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mai du lịch Văn Giang 915.pdf
914/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v đề nghị hỗ trợ vốn chống sạt lở của Chính phủ để kè một số tuyến sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 914.pdf
913/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v góp ý kiến dự thảo luật lưu trữ 913.pdf
912/CV-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo luật đo lường 912.pdf