0
15792
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15792 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Hide details for Tháng 10Tháng 10
1843/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhv/v cho phép xã Thuỵ Lôi huyện Tiên Lữ sử dụng khoản tiền bàn giao lưới điện trung áp nông thôn để xây dựng cơ sở hạ tầng của xã 1843.pdf
1842/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhv/v cho công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng D ĐK thuê mặt bằng thực hiện dự án tại thành phố Hưng Yên 1842.pdf
1841/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhv/v mở rộng khu công nghiệp Thăng long II 1841.pdf
1839/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhV/v lập nhiệm vụ quy hoạch khu Đại học Phố Hiến 1839.pdf
1838/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhV/v dự thảo kế hoạch hành động của BTV tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 41/ của Ban bí thư 1838.pdf
1837/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhV/v giao đất có thu tiền sử dựng đất cho các hộ dân cư xóm Buộm thành phố Hưng Yên 1837.pdf
1836/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhV/v giải quyết khiếu kiện của nhân dân thông Nghĩa Lộ xã Chỉ Đạo huyện Văn Lama đối với công ty đối với công ty cổ phần Vương Huy 1836.pdf
1835/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhV/v cho thuê đất xây dựng Trung tâm Viettel tại các huyện 1835.pdf
1834/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhV/v đề nghị xem xét về thời gian công tác để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho ông Trương Thanh Hảo 1834.pdf
1833/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhV/v kiểm tra giám sát chất lượng vệ sinh đối với sản phẩm rượu 1833.pdf
1832/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhV/v đầu tư xây dựng vành đai IV đoạn từ QL1B đến chân cầu Mễ sở và cầu Mễ sở theo hình thức hợp đồng 1832.pdf
1831/CV-UBND29/10/2010UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Nghị định số 95/2010 ngày 16/9/2010 1831.pdf
1830/CV-UBND28/10/2010UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả năm sau 1 năm thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP 1830.pdf
1829/CV-UBND28/10/2010UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp viễn thông 1829.pdf
1828/CV-UBND28/10/2010UBND tỉnhV/v hiệp y tặng giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2010 1828.pdf
1827/CV-UBND28/10/2010UBND tỉnhv/v truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 1827.pdf