0
14351
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 14351 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2033/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v quả xác minh việc sử dụng đất tại Trung tâm SIMET 2033.pdf
2032/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v thanh tra việc quản lý sử dụng đất của trung tâm SIMET tãĩa xuân Quan huyện Văn Giang 2032.pdf
2031/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2031.pdf
2030/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất để xây dựng chùa Hoàng Thiên Tự 2030.pdf
2029/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 2029.pdf
2028/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v thực hiện thông báo số 725/TB-TU ngày 09/10/2009 của Ban thường vụ tỉnh uỷ 2028.pdf
2027/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhv/v cứu trợ đồng bào hưng Yên tại vùng kinh tế mới tỉnh Kom Tum 2027.pdf
2026/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v đầu tư xây dựng trường Đại học công nghệ IMI tại Hưng yên 2026.pdf
2025/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v điều chỉnh nội dung chi hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc công an tỉnh 2025.pdf
179/CV-VP30/10/2009VP UBND tỉnhV/v đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa năm 2010 179.pdf