0
14351
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 14351 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2228/CV-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v Tham gia ý kiến BC tình hình thực hiện NQ số 01/NQ-CP và NQ của CP bề các giải pháp thực hiện KH 2010 2228.pdf
2227/CV-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v thu hồi bằng tổ quốc ghi công và dựng trợ cấp đối với người có công 2227.pdf
2226/CV-UBND30/11/2009UBND tỉnhv/v tuyên truyền về kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên 2226.pdf
2225/CV-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTG ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước khung về kiểm soát thốc lá 2222.pdf
2224/CV-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v tiếp nhận quà tặng của Tổ chức Samaritan's Purse tặng trẻ em nhân dịp giáng sinh năm 2009 vbdi_2224_CV-UBND.pdf
2223/CV-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v giải quyết chếư độ bảo hiểm xã hộ vbdi_2223c_CV-UBND.pdf
202/CV-VP30/11/2009VP UBND tỉnhV/v đề nghị giám định giấy nhận căn cước 202.pdf
2222/CV-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v tăng cường các biện pháp quản lý sử dụng pháp trng dịp Tết Nguyên Đán Canh Dần 2222.pdf
2221/CV-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v giải trình bổ sung tính cấp bách việc áp dụng chỉ định thầu một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 2221.pdf
2220/CV-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v xin gia hạn nhập hiệp hội lương thực việt Nam của công ty TNHH chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Tường Lân 2220.pdf
2219/CV-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v xác định vị trí dự án của công ty cổ phần thương mại xăng dầu Việt Nam 2219.pdf