0
27766
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 27766 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2272/QĐ-UBND31/12/2012UBND tỉnhV/v Phân bổ nguồn tăng thu NS địa phương năm 2011 2272.pdf
2271/QĐ-UBND31/12/2012UBND tỉnhV/v Bổ sung KP hoạt động cho thanh tra sở TT-TT năm 2012 từ nguồn thu qua công tác thanh tra 2271.pdf
2270/QĐ-UBND31/12/2012UBND tỉnhV/v Hỗ trợ KP cho Bộ CHQS tỉnh để khắc phục hậu quả cơn bão số 8 2270.pdf
2277/QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v Nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với Ông Nguyễn Thuấn - Ban quản lý di tích tỉnh HY Kể từ ngày 01/3/2013 2277.pdf
2276/QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v Cho phép thành lập Hội Cựu Giáo Chức tỉnh HY 2276.pdf
2269/QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v Công bố công khai số liệu dự toán NS năm 2013 2269.pdf
2268/QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch thầu xây dựng cụm công trình văn hóa thôn Ngọc tỉnh xã Ngọc Long huyện Yên Mỹ 2268.pdf
2267/QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnhv/v phê duyệt điều lệ Hội sinh vật cảnh huyện Khoái Châu 2267.pdf
2266/QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v phê chuẩn kết quả giới thiệu phó chủ tịch phụ trách Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh khóa II nhiệm kỳ 2011-2016 2266.pdf
2265/QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt diều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Tiên lữ khóa II nhiệm kỳ 2012-2016 2265.pdf
2264/QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v Bổ sung KP cho sở LĐ-TB-XH do tăng biên chế các đơn vi trực thuộc 2264.pdf
2263/QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v Công bố công khai số liệu QT Ngân sách năm 2011 2263.pdf
2262/QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnhv/v bổ sung kinh phí hoạt động cho công an môi trường từ nguồn thu xử lý vi phạm hành cính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 2262.pdf