0
29067
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 29067 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2767/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2012 cho Ông Bùi Văn Nho , phó CT-UB-MT-TQ tỉnh 2767.pdf
2765/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v Công nhận trường Tiểu học Thanh Long , huyện Yên Mỹ đạt chuẩn quốc gia 2765qd.pdf
2764/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v Công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Trường tiểu học Vĩnh Khúc 2764qd.pdf
2763/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v Công nhận Trường Tiểu học Đại Tập , huyện Khoái Châu 2763qd.pdf
2762/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v Công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Trường Tiểu học Quảng Châu , TPHY 2762qd.pdf
2761/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia trường Tiểu học Nguyễn Huệ 2761qd.pdf
2760/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v tặng cờ thi đua XS cho VP Cục thi hành án tỉnh 2760qd.pdf
2759/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v Tặng cở TĐXS cho LĐ-LĐ tỉnh 2759qd.pdf
2758/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v tặng cờ TĐXS cho sở Tư Pháp tỉnh 2758qd.pdf
2757/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho LĐ-LĐ tỉnh 2757qd.pdf
2756/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho Cục thi hành án tỉnh 2756qd.pdf
2755/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v Trích quỹ khen thưởng tỉnh năm 2013 để chi thưởng cho các tập thể được CTN tặng thưởng Huân chương ... 2755qd.pdf
2754/QĐ-UBND31/12/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho Viễn Thông HY 2754qd.pdf