0
27759
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 27759 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Hide details for Tháng 2Tháng 2
281/QĐ-UBND29/02/2012UBND tỉnhV/v Chấp thuận kết quả trúng đấu giá quyền SĐ cho ND làm nhà ở tại xã Đại Tập huyện KC 281.pdf
280/QĐ-UBND29/02/2012UBND tỉnhV/v Chấp thuận kết quả trúng đấu giá quyền SĐ cho ND làm nhà ở tại xã Phùng Hưng -, KC 280.pdf
279/QĐ-UBND29/02/2012UBND tỉnhV/v Chấp thuận kết quả trúng đấu giá quyền SĐ cho ND làm nhà ở tại xã Việt Hoà , KC 279.pdf
278/QĐ-UBND29/02/2012UBND tỉnhV/v Chấp thuận kết quả trúng đấu giá quyền SĐ cho ND làm nhà ở tại xã Đông Ninh , huyện KC 278.pdf
277/QĐ-UBND29/02/2012UBND tỉnhV/v Chấp thuận kết quả trúng đấu giá quyền SĐ cho ND làm nhà ở tại xã Chỉ đạo , huyện Văn Lâm 277.pdf
276/QĐ-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Cấp kinh phí cho liên minh HTX tỉnh tổ chức ĐH lần thứ IV , nhiệm kỳ 2012-2015 276.pdf
275/QĐ-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Cấp kinh phí cho sở Tài chính để tham gia ủng hộ chương trình Mùa xuân hướng về vùng cao Hà Giang 275.pdf
274/QĐ-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Cấp kinh phí cho chi cục thú y tỉnh để mua vắc xin sát trùng Han-Iodine bổ sung quỹ dự trữ tỉnh 274.pdf
269/QĐ-UBND22/02/2012UBND tỉnhV/v phân bổ vốn cho sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để xử lý sạt lở kè phi liệt đê tả sông Hồng huyện Văn Giang và chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão để xử lý bờ sông Hồng tại xã Thọ Vinh,Phú Thịnh,Mai Động và Đức Hợp Kim Động 269.pdf
273/QĐ-UBND21/02/2012UBND tỉnhTặng dạnh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 16 đơn vị thuộc ngành Y tế 273.pdf
272/QĐ-UBND21/02/2012UBND tỉnhTặng cờ thi đua xuất sắc cho 02 đơn vị thuộc ngành Y tế 272.pdf
271/QĐ-UBND21/02/2012UBND tỉnhTặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân của Điện lực Hưng Yên 271.pdf
270/QĐ-UBND21/02/2012VP UBND tỉnhTặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân Sở Y tế 270.pdf
263/QĐ-UBND20/02/2012UBND tỉnhV/v xuất kho dự trữ thuốc khử trùng tiêu độc của tỉnh cho chi cục thú y tỉnh để phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm 263.pdf