0
28728
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28728 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Hide details for Tháng 2Tháng 2
431/QĐ-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi đất tại phường Hiến Nam , TPHY giao cho UBND TPHY để thực hiện DA đầu tư XD công trình trụ sở LV HĐND-UBND thành phố HY 431qd.pdf
430/QĐ-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi đất tại phường Hiến Nam , TPHY giao cho Bảo tàng tỉnh để thực hiện DA đầ tư XD công trình bảo tàng tỉnh HY 430qd.pdf
429/QĐ-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi đất tại xã Xuân Quan , VG giao cho UBND xã Xuân Quan để thực hiện DA đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật vụ Chiêm mai 429qd.pdf
426/QĐ-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi đất , chuyển mục đích sử dụng đất giao đất để làm nhà ở tại nông thôn , xã trung Hưng , Yên Mỹ 426qd.pdf
425/QĐ-UBND26/02/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt BC KTKT XD công trình bảo dưỡng định kỳ đường 207C( KM0+00-KM1+00)thuộc KH bảo trì các tuyến đường huyện Giai đoạn 2012-2013 DA GTNT3, huyện huyện Văn Giang 425qd.pdf
424/QĐ-UBND26/02/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt BC KTKT XD công trình bảo dưỡng định kỳ đường 202( Km7+00-Km8+500) thuộc KH bảo trì các tuyến đường huyện Giai đoạn 2012-2013 DA GTNT3, huyện huyện Phù Cừ 424qd.pdf
423/QĐ-UBND26/02/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt BC KTKT XD công trình bảo dưỡng định kỳ đường 198A( KM3+200-KM7+200 thuộc KH bảo trì các tuyến đường huyện Giai đoạn 2012-2013 DA GTNT3, huyện huyện Mỹ Hào 423qd.pdf
422/QĐ-UBND26/02/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt BC KTKT XD công trình bảo dưỡng định kỳ đường 203 ( Km9+300-Km11+300) thuộc KH bảo trì các tuyến đường huyện Giai đoạn 2012-2013 DA GTNT3, huyện Tiên Lữ 422qd.pdf
421/QĐ-UBND26/02/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho Hội PN tỉnh 421qd.pdf
420/QĐ-UBND26/02/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh 420qd.pdf
419/QĐ-UBND26/02/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho Sở Nội Vụ tỉnh 419qd.pdf
418/QĐ-UBND26/02/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho BCĐ PCTN tỉnh 418qd.pdf
417/CV-UBND26/02/2013UBND tỉnhV/v Điều chuyển nguồn KP không tự chủ để mua xe oto chở học viên đi thực tế từ năm 2012 sang năm 2013 của trường CĐSP 417qd.pdf
416/QĐ-UBND26/02/2013UBND tỉnhV/v Tạm cấp KP để tổ chức lấy ý kiến tham dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 416qd.pdf