0
28760
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28760 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Hide details for Tháng 3Tháng 3
665/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng cờ thi đua XS của UBND tỉnh cho khối thi đua các huyện , TP 665qd.pdf
664/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng cờ thi đua XS của UBND tỉnh cho 08 tập thể thuộc các sở ban ngành tỉnh 664qd.pdf
663/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng danh hiệu tập thể LĐXS cho Ban Tổ chức - Tôn Giáo UBMTTQ tỉnh 663qd.pdf
662/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CT UBND tỉnh cho Ban quản lý các KCN tỉnh 662qd.pdf
661/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng danh hiệu tập thể LĐXS cho VP Ban quản lý các KCN tỉnh 661qd.pdf
660/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho UB-MT-TQ tỉnh 660qd.pdf
659/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho Trường Cao Đẳng sư phạm HY 659qd.pdf
658/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng danh hiệu tập thể XS cho Phòng Dân Tộc Tôn Giáo - Ban Dân Vận TU 658qd.pdf
657/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho Ban Dân Vận Tỉnh ỦY 657qd.pdf
656/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 656qd.pdf
655/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho sở VH-TT-DL tỉnh 654qd.pdf
654/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Tặng BK của CTUBND tỉnh cho UBND huyện Khoái Châu 654qd.pdf
653/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Trích quỹ khen thưởng năm 2013 số tiền 15.760.000đ để thưởng cho cá nhân được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 653qd.pdf
652/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Điều chỉnh diện tích , kích thước khu đất của công ty TNHH MTV TM và dịch vụ Phúc Thành 652qd.pdf
651/QĐ-UBND29/03/2013UBND tỉnhV/v Bổ nhiệm và kéo dài thời gian đến khi nghỉ hưu đối với Ông Đỗ Đình Tung Hiệu trường trường THPT Minh Châu trung tâm ytees huyện KĐ 651qd.pdf