0
27766
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 27766 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Hide details for Tháng 4Tháng 4
635/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v cử cán bộ công chức đi học khóa bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính năm 2012 635.pdf
634/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v cử cán bộ công chức đi học khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 634.pdf
633/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v Công nhận Hội đồng quản trị Trường ĐH Chu Văn An 633.pdf
632/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v Công nhận Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH Chu Văn An 632.pdf
631/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v Công nhận kết quả bầu BCH , BTV, UỶ ban kiểm tra và các chức danh LĐ Liên minh các HTX khoá IV , nhiệm kỳ 2012-2016 631.pdf
630/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v cử cán bộ công chức đi học khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp năm 2012 630.pdf
629/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phù Cừ 629.pdf
628/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v cử đoàn cán bộ đi công tác tại nước ngoài của HĐND tỉnh 628.pdf
627/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhv/v phê duyệt chỉ tiêu số lượng vị trí việc làm ngạch coong chức yêu cầu về trình độ và ngành chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng ngành lĩnh vực đăng ký dự thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011 627.pdf
626/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v phân công và giao nhiệm vụ trọng lĩnh vực quản lý sửa chữa bảo trì đường bộ đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng nguồn vốn ngân sách 626q.pdf
625/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường liên xã Hoàn Long và Minh Châu huyện Yên Mỹ thuộc dự án giao thông nông thôn 3nxt 625.pdf
624/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường liên xã Toàn Thắng và xã Vũ Xá huyện Kim Động nxtthuộc dự án giao thông nông thôn 3nxt 624 q.pdf
623/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường liên xã Minh Hoang,Đoàn Đào -PHan Sào Nam huyện Phù cừ thuộc dự án giao thông nông thôn 3nxt 623.pdf
622/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường xã Đại Hưng,Phùng Hưng,Bình Kiều huyện Khoái Châu thuộc dự án giao thông nông thôn 3 622.pdf
621/QĐ-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn xét duyệt người vào cơ sở giáo dục 621.pdf
620/QĐ-UBND26/04/2012UBND tỉnhV/v trích quỹ thi đua khen thưởng tuyên truyền đăng trên Tạp chí thi đua khen thương 620.pdf