0
29067
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 29067 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1088/QĐ-UBND28/06/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi QĐ số 1218/QĐ-UB ngày 24/5/2002 của UBND tỉnh về chấp thuận DA " Nhà máy SX cáp điện của Công ty Cổ phần CN Tự Cường 1088qd.pdf
1087/QĐ-UBND28/06/2013UBND tỉnhV/v Bổ sung kinh phí hoạt động cho trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh năm 2013 1087qd.pdf
1086/QĐ-UBND27/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt BC kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo nâng cáp nhà làm việc Chi cục Quản Lý đê điều và PCLB tỉnh 1086qd.pdf
1085/QĐ-UBND27/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt KH đấu thầu gói thầu mua sắm TB y tế của BV đa khoa Phố Nối bằng nguồn vốn tài trợ từ Đại sứ quán Nhật Bản tại VN 1085qd.pdf
1084/QĐ-UBND27/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt điều chỉnh giảm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nghĩa Hiệp , Yên Mỹ 1084qd.pdf
1083/QĐ-UBND27/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt điều chỉnh giảm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới Nam Lê Hồng Phong , phường Minh Khai , TPHY 1083qd.pdf
1082/QĐ-UBND27/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền SDD cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới phía nam đường Hải Thượng Lãn ông , phường Hiến Nam - TPHY 1082qd.pdf
1081/QĐ-UBND27/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền SDD cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới phường Hồng Châu , TPHY 1081qd.pdf
1080/QĐ-UBND27/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt giá đất để làm căn cứ thu tiền SDD khi giao đất tái định cư cho các hộ dân làm nhà ở tại khu dân cư PV GPMB và khu dân cư mới xã Dị Chế , Tiên Lữ 1080qd.pdf
1079/QĐ-UBND27/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt giá đất để làm căn cứ thu tiền SDD khi giao đất tái định cư cho các hộ dân làm nhà ở tại khu dân cư PV GPMB cải tạo nâng cấp đường 200 xã Hải Triều , Tiên lữ 1079qd.pdf
1077/QĐ-UBND27/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt KH chào hàng cạnh tranh mua xe ô tô PV công tác của sở Nội Vụ 1077qd.pdf
1076/QĐ-UBND27/06/2013UBND tỉnhV/v Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự để xác định giá trị 178 cây chuối của Bà Khoa thị Dung tại thôn Lạc Thủy xã Đông Kết , Khoái Châu 1076qd.pdf
1075/QĐ-UBND27/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt ĐA trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần , người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh HY 1075qd.pdf
1074/QĐ-UBND25/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt BC Kinh tế -kỹ thuật XD công trình Cầu Vân xã Cẩm Ninh - Ân Thi 1074qd.pdf
1073/CV-UBND25/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt BC Kinh tế -kỹ thuật XD công trình Cầu xã Tiền phong - Ân Thi 1073qd.pdf
1072/QĐ-UBND25/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt KH tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Kim Động năm 2013 1072qd.pdf
1071/QĐ-UBND25/06/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị dạy nghề điện tử công nghiệp bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 của trường Trung cấp nghề HY 1071qd.pdf
1070/QĐ-UBND25/06/2013UBND tỉnhV/v Giao chỉ tiêu biên chế năm 2013 cho Quỹ bảo vệ môi trường trực thuộc sở TN-MT 1070qd.pdf