0
29067
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 29067 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1500/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Lưu Trí Thiêm - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hưng Yên 1500qd.pdf
1499/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông nguyễn Ngọc Luân - phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hưng Yên 1499qd.pdf
1498/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Nguyễn Thanh Giang - phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hưng Yên 1498qd.pdf
1497/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hưng Yên 1497qd.pdf
1495/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Hoàng Đức Hải - phó Hiệu trưởng trường THPT Phù Cừ 1495qda.pdf
1494/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Nguyễn Văn Song - phó Hiệu trưởng trường THPT Phù Cừ 1494qd.pdf
1493/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Nguyễn Văn Mạnh - Hiệu trưởng trường THPT Nam Phù Cừ 1493qd.pdf
1492/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Đặng Văn Ca - phó Hiệu trưởng trường THPT Nam Phù Cừ 1492qd.pdf
1491/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 bà Lương Thanh Hằng - phó Hiệu trưởng trường THPT Nam Phù Cừ 1491qd.pdf
1490/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Nguyễn Văn Duy - Hiệu trưởng trường THPT Tiên Lữ 1490qd.pdf
1489/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 bà Lương Thị Liên - phó Hiệu trưởng trường THPT Tiên Lữ 1489.pdf
1488/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 bà Phạm Thị Bích ngọc - phó Hiệu trưởng trường THPT Tiên Lữ 1488qd.pdf
1487/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Vũ Xuân Lập - phó Hiệu trưởng trường THPT Tiên Lữ 1487qd.pdf
1486/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Trần An Khải - Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám 1486qd.pdf
1485/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Lê Văn Khang - phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám 1485qd.pdf
1484/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Vũ Văn tài - phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám 1484qd.pdf
1483/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ôngTrần Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo 1483qd.pdf
1482/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 ông Lê Anh Quân - phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo 1482qd.pdf
1481/QĐ-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức , viên chức - đợt I năm 2013 bà Đỗ Thị Thanh Thuỷ - phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo 1481qd.pdf