0
27766
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 27766 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Show details for Tháng 10Tháng 10
Hide details for Tháng 1Tháng 1
116/QĐ-UBND30/01/2012UBND tỉnhv/v chấp thuận huỷ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đình Dù huyện Văn Lâm 116.pdf
115/QĐ-UBND20/01/2012UBND tỉnhV/v nhận bàn giao công việc và phụ trách sở Văn hoá thể thao và Dl 115.pdf
114/QĐ-UBND20/01/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt số lượng đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005 của thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 150/2006 ngày 12/12/2006 của Chính phủ 114.pdf
113/QĐ-UBND20/01/2012UBND tỉnhV/v giao đất để xây dựng khu dân cư mới tại xã Tam Đa huyện Phù Cừ 113.pdf
112/QĐ-UBND20/01/2012UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã An vĩ huyện khoái châu giao cho công an tỉnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của công an huyện Khoái châu 112.pdf
111/QĐ-UBND20/01/2012UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán vốn công trình hoàn thành nâng cấp cải tạo đường 209 huyện Khoái Châu 111.pdf
110/QĐ-UBND19/01/2012UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân của công an tỉnh 110.pdf
109/QĐ-UBND19/01/2012UBND tỉnhV/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất của công ty phát triển đầu tư Tân Phố Hiến 109.pdf
108/QĐ-UBND19/01/2012UBND tỉnhV/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh phó chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Hào ông Đoàn Quang Minh phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào 108.pdf
107/QĐ-UBND19/01/2012UBND tỉnhv/v phê duyệt giá trị dự toán gói thầu mua sắm văcxin phòng bệnh gia súc năm 2012 của Chi cục Thú y tỉnh 107.pdf