0
29067
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 29067 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Show details for Tháng 10Tháng 10
Hide details for Tháng 1Tháng 1
294/QĐ-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Điều chỉnh DT thu hồi đát tại điều I QĐ số 2242/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/11/2008 của UBND tỉnh giao đất để làm hành lang đường bảo vệ QL 5A tại điều I QĐ số 1167/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của UBND tỉnh 294qd.pdf
293/QĐ-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Điều chỉnh kích thước và chuyển mục đaichs SDD cho công ty cổ phần cơ khí XD công trình I tại TTR NHư Quỳnh Văn Lâm 293QD.pdf
292/QĐ-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi và chuyển mục đích sử dụng xe otoo đã hư hỏng sang làm giáo cụ học tập cho HS trường Trung câp nghề HY 293QD.pdf
291/QĐ-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi và chuyển xe otoo TOYOTA biển kiểm soát 89B- 2979 từ VP Tỉnh Ủy sang Hội nhà Báo tỉnh HY để phục vụ công tác 291qd.pdf
290/QĐ-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Tặng bằng khen của CTUBND tỉnh cho sở Tư pháp tỉnh HY 290qd.pdf
289/QĐ-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi và cấp đổi GCN quyền SDD , quyền sở hữu nhà ở và TS khác cho công ty Cổ phần Dinh Dưỡng QT Đài Loan tại xã Tân dân - KC 289qd.pdf
288/QĐ-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi và cấp đổi GCN quyền SDD , quyền sở hữu nhà ở và TS khác cho công ty TNHH Dước thú y Thăng Long tại xã phừng chí kiên - MH 288qd.pdf
287/QĐ-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi và cấp đổi GCN quyền SDD , quyền sở hữu nhà ở và TS khác cho công ty TNHH Lixil Inax VN tại xã Lạc Đạo -VL 287qd.pdf
286/QĐ-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi và cấp đổi GCN quyền SDD , quyền sở hữu nhà ở và TS khác cho công ty TNHH Liên Kết đầu tư LIVABIN tại xã Trưng Trắc Văn Lâm 286qd.pdf
277/QĐ-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Bổ nhiệm và xếp lương đối với VC đạt yêu cầu kỳ thi nâng ngạch giáo viên TH cao cấp năm 2011 đối với Ông Nguyễn Văn Tuynh Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương 277qd.pdf