0
27759
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 27759 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Hide details for Tháng 10Tháng 10
1942/QĐ-UBND31/10/2012UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nẩy trên 61 huyện Tiên Lữ 1942.pdf
1941/QĐ-UBND31/10/2012UBND tỉnhv/v Nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ,công chức,viên chức đã có thông báo nghỉ hưu ông An Ngọc Phượng trạm thú y huyện Tiên Lữ 1941.pdf
1940/QĐ-UBND31/10/2012UBND tỉnhv/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bà Dương Thị Kim thu trung tâm y tế huyện Kim Động 1940.pdf
1939/QĐ-UBND31/10/2012UBND tỉnhV/v ủy quyền trong công tác quản lý hội 1939.pdf
1938/QĐ-UBND31/10/2012UBND tỉnhV/v điều chỉnh dự toán kinh phí của chi cục tiêu chuẩn đô lường chất lượng năm 2012 1938.pdf
1937/QĐ-UBND31/10/2012UBND tỉnhV/v điều chuyển dự toán kinh phí năm 2012 từ sở Lao động thương binh xã hội sang Trung tâm y tế dự phòng tỉnh để phòng chống bệnh nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người lao động 1937.pdf
1936/QĐ-UBND31/10/2012UBND tỉnhv/v bổ sung kinh phí cho các đơn vị trực thuộc sở Y tế để thực hiện dự án thu hút bác sỹ,dược sỹ tốt nghiệp đại học chính quy về tỉnh công tác 1936.pdf
1935/QĐ-UBND31/10/2012UBND tỉnhv/v điều chỉnh mục đích sử dụng kinh phí của Văn phòng UBND tỉnh 1935.pdf
1934/QĐ-UBND31/10/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh mua xe ô tô phục vụ công tác của Văn phòng ĐĂng ký quyền sử dụng đất tỉnh 1934.pdf
1933/QĐ-UBND31/10/2012UBND tỉnhv/v cấp kinh phí cho Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn 2(REII) Hưng yên để làm vốn đối ứng thực hiện Dự án năng lượng nông thôn 2 1933.pdf
1932/QĐ-UBND31/10/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị dạy nghề điện tử công nghiệp bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 1932.pdf