0
28760
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28760 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2081/QĐ-UBND31/10/2013UBND tỉnhV/v cho phép cán bộ đi thăm thân ở nước ngoài bà Đoàn Thị Tuyết Lê , CB sở Tư Pháp tỉnh 2081qd.pdf
2080/QĐ-UBND31/10/2013UBND tỉnhV/v Điều chỉnh trình độ chuyên môn trong tuyển dụng viên chức vaò làm việc tại Chi cuc quản đê điều và PCLB 2080qd.pdf
2079/QĐ-UBND31/10/2013UBND tỉnhV/v Điều chuyển chỉ tiêu biến chế làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tư pháp năm 2013 2079qd.pdf
2078/QĐ-UBND31/10/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt KH tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT năm 2013 2078qd.pdf
2077/QĐ-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v phê duyệt KH đấu thầu mua sắm thiết bị hệ thống chụp cắt lớp vi tính thuộc DA đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế của BV Đa khoa tỉnh giai đoạn 2009 -2012 2077qd.pdf
2076/QĐ-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt KH đấu thầu xây dựng công trình nhà làm việc Trụ sở tòa soạn Báo Hưng Yên 2076qd.pdf
2075/QĐ-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v Ban hành qui chế tổ chức thực hiện đấu thầu , đặt hàng , giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 2075qd.pdf
2074/QĐ-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt kết quả kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm ở trên địa bàn TPHY 2074qd.pdf
2073/QĐ-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh giám giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Dị sử , Mỹ Hào 2073qd.pdf
2072/QĐ-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt điều chỉnh giảm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Trung Hưng , Yên Mỹ 2072qd.pdf
2070/QĐ-UBND30/10/2013UBND tỉnhV/v phê duyệt qui hoạch sử dụng đất đến anwm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011-2015) huyện Tiên Lữ 2070qd.pdf