0
28760
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28760 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2266/QĐ-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v nhận bàn giao và điều hành Thanh tra tỉnh ông Đào Ngọc Huấn , Phó Chánh thanh tra tỉnh kể từ ngày 01/12/2013 2266qd.pdf
2264/QĐ-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v kiện toàn VP Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới tỉnh Hưng yên giai đoạn 2010-2020 2264qd.pdf
2263/QĐ-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v giao kiêm giữ chức vụ trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - chất lượng , sở KH&CN 2263cv.pdf
2262/QĐ-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Củ công chức đi đào tạo thạc sỹ bà Nguyễn Thị Duyên GV trường Cao đẳng sư phạm HY 2262qd.pdf
2261/QĐ-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Củ công chức đi đào tạo thạc sỹ ông Vũ Xuân Cương , Thanh tra viện UBND huyện Kim Động 2261qd.pdf
2260/QĐ-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Củ công chức đi đào tạo thạc sỹ ông Đặng anh Dũng phòng TN&MT UBND huyện Kim Động 2260qd.pdf
2259/QĐ-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Bổ sung , kiện toàn Hội đồng khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên khóa VI , nhiệm kỳ 2011-2015 2259qd.pdf
2258/QĐ-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài Ông Nguyễn Văn Kình - Sở NN-PTNT 2258qd.pdf
2257/QĐ-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài Ông Trần Xuân Thiêm - Chi Cục Thủy lợi tỉnh 2257qd.pdf
2256/QĐ-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư DA GPMB mở rộng Trường ĐH Thủy Lợi tại khu ĐH Phố Hiến 2256qd.pdf
2255/QĐ-UBND28/11/2013UBND tỉnhV/v phê duyệt qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015 ) huyện Văn Giang 2255qd.pdf
2254/QĐ-UBND28/11/2013UBND tỉnhV/v phê duyệt qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015 ) huyện Văn Giang 2254qd.pdf