0
27759
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 27759 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2089/QĐ-UBND30/11/2012UBND tỉnhV/v tuyển dụng công chức không qua thi tuyển ông Vũ Văn Luyện làm việc tại Bệnh viện y học cổ truyền 2089.pdf
2088/QĐ-UBND30/11/2012UBND tỉnhV/v tuyển dụng công chức không qua thi tuyển ông Đoàn Ngọc Sam làm việc tại Bệnh viện y học cổ truyền 2088.pdf
2087/QĐ-UBND30/11/2012UBND tỉnhV/v thu hồi đất của công ty cổ phần Hao Lan tại xã Vĩnh khúc huyện Văn Giang cho công ty cổ phần nhựa Cúc Phương thuê để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất ống và phụ kiện nhựa Cúc Phương điều chỉnh diện tích đất thuê cảu công ty cổ phần Hoa Lan 2087.pdf
2091/QĐ-UBND30/11/2012UBND tỉnhV/v điều chuyển vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012 2091.pdf
2090/QĐ-UBND30/11/2012UBND tỉnhV/v tuyển dụng công chức không qua thi tuyển bà Lê Thị Nga làm việc tại Bệnh viện y học cổ truyền 2090.pdf
2086/QĐ-UBND29/11/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 2086.pdf
2084/QĐ-UBND29/11/2012UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Tân Lập huyện Yên Mỹ giao cho UBND huyện Yên Mỹ để xây dựng Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Yên Mỹ 2084.pdf
2083/QĐ-UBND29/11/2012UBND tỉnhV/v thu hồi đất để xây dựng khu dân cư mới Nam Lê Hồng Phong phường Minh Khai thành phố Hưng yên 2083.pdf
2082/QĐ-UBND29/11/2012UBND tỉnhV/v tuyển dụng viên chức không qua thi tuyển của ông Phạm Văn Vượng làm việc tại Bệnh viện y học cổ tuyền 2082.pdf
2080/QĐ-UBND28/11/2012UBND tỉnhv/v phê duyệt giá trị dự toán gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2012 của Bệnh viện đa khoa tỉnh 2080.pdf
2079/QĐ-UBND28/11/2012UBND tỉnhV/v Xử lý kết quả rà soát VB QPPL do UBND tỉnh ban hành từ năm 1997 đên năm 2012 2079.pdf
2078/QĐ-UBND28/11/2012UBND tỉnhV/v Công bố , xử lý kết quả rà soát VBQPPL do UBND tỉnh ban hành trong thời gian từ 01/7/2011-30/6/2012 2078.pdf