0
15061
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15061 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Hide details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Tháng 9Tháng 9
1603/CV-UBND30/09/2011UBND tỉnhV/v đăng ký danh mục các dự án sử dụng vốn bổ sung có mục jtiêu từ ngân sách Trung ương năm 2012 tỉnh Hưng Yên 1603.pdf
1602/CV-UBND30/09/2011UBND tỉnhV/v báo cáo tổng hợp vốn đầu tư quản lý cho phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2006-2010 1602.pdf
1601/CV-UBND30/09/2011UBND tỉnhV/v nguồn kinh phí thanh toán chi phí lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng yên 1601.pdf
1600/CV-UBND30/09/2011UBND tỉnhV/v hoàn chỉnh dự thảo quy định phân nhiệm vụ ủy quyền trong lĩnh vực quản lý bảo trì đường bộ đường thủy nội địa theo phương thức đặt hàng giao kế hoạch 1600.pdf
1599/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường 206 dự án đường Liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên 1599.pdf
1598/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v chấp thuận nhiệm vụ thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính jhuyenej Văn Lâm theo hình thức Hợp đồng BT 1598.pdf
1597/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v khẩn trương Kết luận thanh tra việc vi phạm đất đai tại huyện Văn Giang theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 1597.pdf
1596/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v kiểm tra việc sử dụng đất của công ty TNHH Đại Thành và Cong ty Năng lượng Sông Hồng trên địa bàn huyện Khoái Châu 1596.pdf
1595/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v xây dựng kế hoạch hàng động quốc gia về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2020 1595.pdf
1594/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v giải phóng mặt bằng QL 38B và mở rộng ngã tư Phố Giác thị trấn Vương huyện Tiên Lữ 1594.pdf
1593/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v xây dựng kế hoạch phát jtrieenr DNNVV tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015 1593.pdf
1592/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v đẩy mạnh sản xuất bảo đảm cung ứng thực phẩm bình ổn giá cả thị trường 1592.pdf
1591/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v thực hiện Thông báo số 199/TT-UBND ngày 16/8/2011 1591.pdf
1590/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v đăng ký báo cáo tại Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai GPMB khu đô thị Thương mại Du Lịch Văn Giang 1590.pdf
1589/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v đề nghị bố trí kinh phí để hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng QL 39 đoạn Km 30+650 đoạn qua thành phố Hưng Yên 1589.pdf
1588/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v cử đại diện tham dự đàm phán dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội tác các đô thị Việt Trì Hưng Yên và Đồng Đăng 1588.pdf
1587/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v chuẩn bị các thủ tục để đàm phán dự án phát triển toàn diện KTXH tại các đô thị Việt Trì Hưn Yên và Đồng Đăng 9Hopj phần đầu tư tại thành phố Hưng yên 1587.pdf
1586/CV-UBND29/09/2011UBND tỉnhV/v chấp thuận kế hoạch mua sắm ban đầu dự án phát triển toàn diện KTXH hợp phần đầu tư tại thành phố Hưng Yên 1586.pdf
1585/CV-UBND28/09/2011UBND tỉnhV/v điều chuyển xe ô tô theo thông báo số 365-TB-TU của Ban thường vụ tỉnh ủy 1585.pdf
1584/CV-UBND28/09/2011UBND tỉnhV/v tổ chức quản lý sửa chữa hoàn trả đường địa phương đã sử dụng phục vụ vận chuyển vật liệu thi công đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên 1584.pdf
1583/CV-UBND28/09/2011UBND tỉnhV/v mở tuyến xe buýt Hưng Yên Hà Nam và ngược lại 1583.pdf