0
15804
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15804 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Hide details for Tháng 4Tháng 4
639/CV-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 639.pdf
638/CV-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 637.pdf
637/CV-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường liên xã Thanh Long-Ngọc Long huyện Yên MỸ 637.pdf
636/CV-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình đường trục trung tâm thị trấn Yên Mỹ 636.pdf
635/CV-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v đề nghị hỗ trợ thực hiện dự án nông thôn miền núi bắt đầu tư năm 2013 635.pdf
634/CV-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng 3 bến khách ngang sông tỉnh Hưng Yên thuộc dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng bắc bộ hợp phần b 634.pdf
633/CV-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v lập danh mục các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 633.pdf
632/CV-UBND27/04/2012UBND tỉnhV/v lập quy hoạch phát triển giao thông nông thôn của tỉnh 632.pdf
631/CV-UBND27/04/2012UBND tỉnhv/v tổng kết báo cáo 5 năm thực hiện quyết định số 136/2007/QĐ-TTG 631.pdf
630/CV-UBND27/04/2012UBND tỉnhv/v triển khai dự án của Viện Dân số,Sức khỏe và phát triển 630.pdf
629/CV27/04/2012UBND tỉnhV/v đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổng thể triển khai chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 629.pdf
628/CV-UBND26/04/2012UBND tỉnhV/v chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình nhà vệ sinh công cộng đường vào kè mái kênh tường rào đường bao quanh khu di tích lịch sử Đền Phủ Điềm 628.pdf
627/CV-UBND26/04/2012UBND tỉnhV/v chấp thuận nhiệm vụ tháo dỡ công trình nhà triển lãm thông tin tỉnh và các công trình phụ trợ 627.pdf
626/CV-UBND26/04/2012UBND tỉnhV/v đính chính nội dung quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh 626.pdf
625/CV-UBND25/04/2012UBND tỉnhV/v tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 625.pdf
624/CV-UBND25/04/2012UBND tỉnhV/v phân bổ vốn trái phiếu chính phủ để thực hiện các dự án giao thông thủy lợi y tế giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 tỉnh Hưng Yên đợt 1 624.pdf
623/CV-UBND25/04/2012UBND tỉnhV/v tạm cấp kinh phí xây dựng Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia trường sơn 623.pdf