0
15808
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15808 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Show details for Tháng 10Tháng 10
Hide details for Tháng 1Tháng 1
127/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhv/v Lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2011 127c.pdf
126/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản 126c.pdf
125/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn về phí khai thác và sử dụng dự liệu viễn thám quốc gia 125c.pdf
124/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến dự thảo thông tư của Bộ Tài chính 124c.pdf
123/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhV/v thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ tài chính 123c.pdf
122/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhV/v xác định chi phí đầu tư vào đất của công ty cổ phần cơ điện nông nghiệp Hưng Yên tại xã Hiệp Cường huyện Kim Động 122c.pdf
121/CV-UBND30/01/2012UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình tết Nguyên đán Nhâm thìn năm 2012 121c.pdf
120/CV-UBND20/01/2012UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước 120c.pdf
119/CV-UBND20/01/2012UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình trang bị quản lý xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước 119c.pdf
118/CV-UBND20/01/2012UBND tỉnhv/v báo cáo về kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải 118c.pdf
117/CV-UBND20/01/2012UBND tỉnhV/v đăng ký kế hoạch đào tạo bồi dưõng cho công chức lãnh đoạ chuyên môn về quản lý xây dựng 117c.pdf