0
14994
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 14994 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Hide details for Tháng 4Tháng 4
617/CV-UBND26/04/2013UBND tỉnhv/v xét nâng ngạch Chuyên viên cao cấp không qua thi tuyển đối với cán bộ đã cáo thông báo nghỉ hưu 617CV.pdf
616/CV-UBND25/04/2013UBND tỉnhV/v XD BC việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT , giai đoạn 2009-2012 616cv.pdf
615/CV-UBND25/04/2013UBND tỉnhV/v Tiếp nhận lại trụ sở cũ của UBND tỉnh tại số 2 đường Bạch Đằng , TPHY từ trường ĐH Chu Văn An 615cv.pdf
614/CV-UBND25/04/2013UBND tỉnhV/v Tham gia ý kiến dự thảo văn bản qui phạm pháp luật 613qd.pdf
613/CV-UBND25/04/2013UBND tỉnhV/v Giao dự toán NSNN năm 2013 cho sự nghiệp GD-ĐT , KH- CN 613qd.pdf
612/CV-UBND25/04/2013UBND tỉnhV/v Cấp KP để mua thuốc sát trùng Han-Iodine 10% phòng chống dịch bệnh gia súc , gia cầm 612cv.pdf
611/CV-UBND25/04/2013UBND tỉnhV/v Trích 25% thu hồi qua thanh tra và hoàn trả tiền thu hồi sau thanh tra 611cv.pdf
610/CV-UBND25/04/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện ĐA thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn giai đoạn 2012-2015 và 2020 610cv.pdf
609/CV-UBND25/04/2013UBND tỉnhV/v Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 21/2/2012 cuả TTGCP 609cv.pdf
608/CV-UBND24/04/2013UBND tỉnhV/v Thăm dò , đánh giá trữ lượng cát bãi bồi ven sông tại phường Minh khai - TPHY 608cv.pdf
607/CV-UBND24/04/2013UBND tỉnhV/v Thăm dò , đánh giá trữ lượng cát bãi bồi ven sông tại phường Minh khai - TPHY 607cv.pdf
606/CV-UBND23/04/2013UBND tỉnhV/v Chuẩn bị ND báo cáo và chương trình làm việc với đoàn giám sát của UB về các vấn đề XH của QH 606cv.pdf
605/CV-UBND23/04/2013UBND tỉnhV/v BC việc triển khai thực hiện các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 605cv.pdf
604/CV-UBND23/04/2013UBND tỉnhV/v BC tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư PT hạ tầng du lịch 604cv.pdf
603/CV-UBND23/04/2013UBND tỉnhV/v Sơ kết 3 năm ( 2011-2013) thực hiện các chương trình mục tiêu QG Phòng chống tội phạm , phòng chống ma túy 603cv.pdf
602/CV-UBND23/04/2013UBND tỉnhV/v Ủy quyền cho GĐ sở Tài chính ký hợp đồng tín dụng với chi nhánh Ngân hàng Phát triển HY để vay vốn chương trình kiên cố hóa kênh mương , giao thông nông thôn cơ sở hạ tầng làng nghề và cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản ở nông thôn năm 2013 602cv.pdf
601/CV-UBND23/04/2013UBND tỉnhV/v bổ sung KP cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để mua máy vi tính , dụng cụ ăn uống phục vụ công tác quân nhu 601cv.pdf
600/CV-UBND23/04/2013UBND tỉnhV/v XD chương trình hành động thực hiện NQ số 22- NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế 600cv.pdf