0
15792
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15792 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Show details for Tháng 10Tháng 10
Hide details for Tháng 1Tháng 1
176/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Triển khai trước một số công việc thuộc DA VRAMP của Bộ GT-VT 176CV.pdf
175/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA đầu tư XD củng cố , nâng cấp để tả Sông Hồng 175CV.pdf
174/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Tình hình cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 174CV.pdf
173/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Ủy quyền mua sắm tập trung thiết bị điện tử trang bị cho VP đăng ký quyền SDD huyện Khoái Châu 173cv.pdf
171/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Đăng ký nhu cầu vốn tín dụng đầu tư PT của NN theo NQ số 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 của CP 171cv.pdf
170/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện kiến nghị của kiểm toán NN năm 2011 170cv.pdf
169/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Kéo dài thời hạn giải ngân vốn đối ứng NSNN của DA XD hệ thống cấp nước TPHY nguồn vốn ODA Phần Lan 169cv.pdf
168/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Chất lượng công trình XD cải tạo , sửa chữa nâng cấp nhà tưởng niệm Đ/C Lê Văn Lương 168cv.pdf
167/CV-UBND30/01/2013UBND tỉnhV/v Đính chính kích thước cạnh khu đất giao cho công ty TNHH Vinh Khúc thuê tại QĐ số 1842/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh 167cv.pdf
166/CV-UBND30/01/2013UBND tỉnhV/v Giảm trừ KH năm 2012 để thanh toán sang KH năm 2013 166cv.pdf
165/CV-UBND30/01/2013UBND tỉnhV/v BC tình hình triển khai thực hiện NQ số 16/NQ-CP ngày 8/6/2012 của CP 165cv.pdf
164/CV-UBND30/01/2013UBND tỉnhV/v Triển khai thực hiện kết luận của TTGCP tại TB số 43/TB-VPCP ngày 24/1/2013 164cv.pdf