0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Hide details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Tháng 7Tháng 7
11/2014/NQ-HĐND28/07/2014HĐND tỉnhVề việc quy định mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập NQ 11-HĐND.doc
10/2014/NQ-HĐND28/07/2014HĐND tỉnhVề việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu NQ 10-HĐND.doc
09/2014/NQ-HĐND28/07/2014HĐND tỉnhVề việc điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí thi đối với các trường mầm non, trường phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 09-HĐND.doc
08/2014/NQ-HĐND28/07/2014HĐND tỉnhVề Đề án đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV NQ 08-HĐND.doc
07/2014/NQ-HĐND28/07/2014HĐND tỉnhVề chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 NQ 07-HĐND.doc
06/2014/NQ-HĐND28/07/2014HĐND tỉnhVề việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh vị trí khu đất dịch vụ liền kề thuộc xã Phụng Công, huyện Văn Giang NQ 06-HĐND.doc
05/2014/NQ-HĐND27/07/2014HĐND tỉnhVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014 NQ 05-HĐND.doc
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006