0
31016
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31016 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Hide details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
3256/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2016 3256.pdf
3255/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Tân Dân huyện Khoái Châu 3255.pdf
3254/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v điều chỉnh nguồn kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2016 giữa hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các huyện Thành phố và công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL tỉnh 3254.pdf
3253/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v đổi tên Trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội thành cơ sở Điều trị nghiện ma túy trực thuộc sở lao động 3253.pdf
3252/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v .........trường Tiểu học Tam Đa huyện Phù Cừ 3252.pdf
3251/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Trường Tiểu học Đình Cao B xã Đình Cao huyện Phù Cừ 3251.pdf
3250/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v ...........trường THCS Liên Nghĩa xã Liên Nghĩa huyện Văn Giang 3250.pdf
3249/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trường TH cơ sở Tống phan huyện Phù Cừ 3249.pdf
3248/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v ........ Di tích đền Đức Thánh Cả xã Minh phượng huyện Tiên Lữ 3248.pdf
3247/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v..........Di tích Nhà thờ Tổ họ Đặng và PHái Đình Hầu Đặng Duy Thiều xã Việt Hưng huyện Văn Lâm 3247.pdf
3246/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v..........Di tích chùa Bà Dề xã Ngọc Lâm huyện Mỹ Hào 3246.pdf
3245/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v......... Di tích đền Quan Trần Bắc xã Đại Tập huyện KHoái Châu 3245.pdf
3244/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v..........Di tích nghè thôn Tiên Xá 1 xã Cẩm Xá huyện Mỹ Hào 3244.pdf
3243/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v........Di tích đình Tiên Xá thị trấn Vương huyện Tiên Lữ 3243.pdf
3242/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v............đối với di tích đền Chùa Cốc phong xã Chí Tân huyện Khoái Châu 3242.pdf
3241/QĐ-UBND30/12/2016UBND tỉnhV/v xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích Đình Mai Xá xã Minh Phượng huyện Tiên Lữ 3241.pdf