0
30998
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30998 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Hide details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Hide details for Tháng 2Tháng 2
488/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt cơ chế thực hiện khung chính sách tái định cư chương trình phục hồi sinh kế khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án giải phóng mặt bằng mở rộng Trường Đại học Thủy Lợi 488.pdf
487/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử đụng đất tại xã Dị Chế huyện Tiên Lữ 487.pdf
486/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Cầu Đức Hợp huyện Kim Động 486.pdf
485/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Cầu thôn Giang xã Nhân La huyện Kim Động 485.pdf
484/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trường ĐTXD cải tạo nâng cấp ĐH.26 Long Hưng -Liên Nghĩa huyện Văn Giang 484.pdf
483/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt duyệt ĐTXD công trình cải tạo nâng cấp ĐH.82 đợn từ cầu Bến Cầu Quán Thu 483.pdf
482/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v.......... cải tạo nâng cấp ĐH.80 482.pdf
481/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v.........cải tạo nâng cấp ĐH.64 qua địa bàn huyện Phù Cừ 481.pdf
480/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v..........cải tạo nâng cấp ĐH.60 huyện Khoái Châu 480.pdf
479/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhv/v..........cải tạo nâng cấp ĐH.73 huyện Kim Động 479.pdf
478/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v............cải tạo nâng cấp ĐH.53 huyện Khoái Châu 478.pdf
477/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v...........cải tạo nâng cấp ĐH.42 huyện Yên Mỹ 477.pdf
476/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình cải tọa nâng cấp ĐH.58 huyện KHoái Châu 476.pdf
475/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình cải tạo nâng cấp đường trục trung tâm thị trấn Ân Thi 475.pdf
474/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v............cải tạo nâng cấp ĐH.65 huyện Ân Thi 474.pdf
473/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v ...........cải tạo nâng cấp ĐH.66 huyện Ân Thi 473.pdf
471/QĐ-UBND29/02/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Cầu Mai Động huyện Kim Động 471.pdf