0
31016
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31016 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Hide details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1273/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích đình Phục lễ xã Hùng An huyện Kim Động 1273.pdf
ATTF95Q8.pdf
1271/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà lớp học lý thuyết trường THPT Phù Cừ 1271.pdf
1270/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô tải chuyên dùng cuốn ép chở rác củ UBND huyện Yên Mỹ 1270.pdf
1269/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đoàn Đào huyện Phù Cừ 1269.pdf
1268/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phân công phụ trạch sở y tế bà Nguyễn Thị Anh phó giám đốc sở y tế 1268.pdf
1267/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo nâng cấp đường và kè bở khu vực sông kẻ sặt huyện Ân Thi tỉnh Hưng yên hạng mục tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vễ và dự toán hoàn thành 1267.pdf
1266/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình Trụ sở làm việc Huyện ủy Khoái Châu 1266.pdf
1265/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của sở giáo dục mầm non,giáo dục Phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 1265.pdf
1264/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng mới cải tạo sửa chữa công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh nhà y tế xã 1264.pdf
1263/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt bổ sung hộ nghèo tỉnh Hưng yên năm 2015 1263.pdf
1262/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo xã Nhân Hòa huyện Mỹ Hào 1262.pdf
1261/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phân bổ vốn Quỹ bảo trì đường bộ cho công trình Sửa chữa đoạn km 1+500+760 huyện Văn Lâm 1261.pdf
1260/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phân bổ vốn Quỹ Bảo trì đường bộ cho các tuyến đường tỉnh đường huyện cần sửa chữa vừa và sửa chữa lớn năm 2016 1260.pdf
1259/QD30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô tải chuyên dùng cuốn ép chở rác cảu UBND huyện Mỹ Hào 1259.pdf
1258/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tình tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc Xuất khẩu tại xã Phú Thịnh huyện Kim Động 1258.pdf
1257/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hưng Đạo huyện Tiên Lữ 1257.pdf
1256/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tứ Dân huyện KHoái Châu 1256.pdf
1253/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất khi nhà nước giao đất cho thu tiền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với công ty cổ phần ĐTXD Phúc Hưng tại phường Hiến Nam thành phố 1253.pdf
1252/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Minh Hải huyện Văn Lâm 1252.pdf
1251/QĐ-UBND30/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ông Đình huyện Khoái Châu 1251.pdf
1255/QĐ-UBND29/06/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Vĩ huyện Khoái Châu 1255.pdf