0
31016
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31016 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Hide details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Tháng 9Tháng 9
Hide details for Tháng 8Tháng 8
1885/QĐ-UBND31/08/2016UBND tỉnhV/v Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng 1885.pdf
1884/QĐ-UBND31/08/2016UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân của công an tỉnh 1884.pdf
1883/QĐ-UBND31/08/2016UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho Trường cao đảng nghề cơ điện và thủy lợi Hưng Yên 1883.pdf
1882/QĐ-UBND31/08/2016UBND tỉnhv/v bổ nhiệm phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường ông Ngô Xuân Hiếu 1882.pdf
1881/QĐ-UBND31/08/2016UBND tỉnhV/v quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Tài Tchinhs 1881.pdf
1880/QĐ-UBND31/08/2016UBND tỉnhV/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở lao động thương binh và xã hội 1880.pdf
1879/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hưng Yên 1879.pdf
1878/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhv/v kiện toàn Ban chỉ đọa thực hiện đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc con người Việt nam giai đoạn 2011-2030 tỉnh Hưng Yên 1878.pdf
1877/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính giai đoạn 2012-2020 tỉnh 1877.pdf
1876/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng kỷ luật công chức 1876.pdf
1875/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Thà địa chỉ thôn An Châu II xã Hoàng Hanh thành phố Hưng yên 1875.pdf
1874/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ong Nguyễn Văn Hanh 1874.pdf
1873/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại phường lam sơn thành phố H ưng Yên giao cho UBND phường Lam sơn thành phố giao cho UBND phường Lam Sơn để đấu giá quyền sử dụng đát cho nhân dân làm nhà ở tái định cư 1873.pdf
1872/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhv/v thay đổi trưởng Ban quân dân y tỉnh Hưng Yên 1872.pdf
1871/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt Danh mục mua sắm thiết bị cho mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện địa theo cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông năm 2016 1871.pdf
1870/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị khoa ung bướu và y học hạt nhân năm 2016 đợt 2 gồm thiết bị cấp cứu phẫu thuật gây mê hồi sức và chuẩn đoán hình ảnh thuộc dự án ĐTXD mua sắm trang thiết bị kho ung bướu và y học hạt nhân Bệnh viện đa khoa tỉnh 1870.pdf
1869/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tọa đơn nguyên sơ sinh của Bệnh Viện Đa khoa tỉnh ,Đa khoa phố Nối và trung tâm y tế Phù Cừ 1869.pdf
1867/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ĐTXD đường trục kinh tế Bắc nam đoạn từ đường sắt (xã Đại Đồng huyện Văn lâm) đến cầu vượt QL 5 phần khối lượng còn lại chưa thực hiện 1867.pdf
1866/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn ĐT hoàn thành công trình xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường trục ra đồng xã Long Hưng huyện Văn giang 1866.pdf
1865/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn ĐT hoàn thành công trình xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường 205 B xã Long Hưng huyện Văn G iang 1865.pdf
1864/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn ĐT hoàn thành công trình xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường Xã Đồng Than huyện Yên Mỹ 1864.pdf
1863/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn ĐT hoàn thành công trình xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường 205 huyện Kim Động 1863.pdf
1862/QĐ-UBND30/08/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn ĐT hoàn thành công trình xây dựng công trình nâng cấp mặt đường GTNT xã Liên Khê huyện KHoái Châu 1862.pdf