0
30998
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30998 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Hide details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Show details for Tháng 10Tháng 10
Hide details for Tháng 1Tháng 1
226/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhV/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 226.pdf
225/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhV/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 225.pdf
224/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhV/v điều chỉnh thời hạn thuê đất của công ty TNHH xây dựng Chiến Thắng tại xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm 224.pdf
223/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình cải tạo nâng cấp tuyến kênh D11 và kênh T2B huyện Văn lâm 223.pdf
222/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhv/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường ĐH.19 huyện Văn lâm 222.pdf
221/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhV/v trích Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh năm 2016 mua khung bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 221.pdf
220/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt phương án Cung cứng điện cho khách hàng sử dụng điện khi thiếu điện năm 2016 220.pdf
219/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhv/v để cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015 ngày 9/3/2015 của Chính phủ ô Lê Thế Tỉnh giám đốc sở Tài chính 219q.pdf
218/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ đợt 2 năm 2015 ông Đặng Minh Ngọc phó chủ tịch UBND tỉnh 218q.pdf
217/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ đợt 2 năm 2015 ông Doãn Thế Cường Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 217q.pdf
216/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ đợt 2 năm 2015 ông Bùi Huy Thanh Chánh văn Phòng 216q.pdf
215/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ đợt 2 năm 2015 ông Vũ Đức Sơn giám đốc sở công thương 215q.pdf
214/QĐ-UBND29/01/2016UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ đợt 2 năm 2015 ông Lê Ngọc Sỡi giám đốc sở Tài nguyên 214q.pdf