0
30998
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30998 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Hide details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2863/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v Tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho công an tỉnh 2863.pdf
2862/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình cải tạo nâng cấp trục xã Quảng Châu từ đường Dương Hữu Miên đến khu di tích Đền Trần Mã Châu 2862.pdf
2861/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình đường quy hoạch số 4 huyện Yên Mỹ 2861.pdf
2860/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhv/v phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam sơn thành phố 2860.pdf
2859/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình sân vận động thể dục thể thao xã Hải Triều huyện Tiên Lữ 2859.pdf
2857/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương ĐT xây dựng công trình cầu Ba Đông trên ĐH.81 huyện Phù cừ 2857.pdf
2856/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước thôn Hoan Ái xã Tân Việt huyện yên Mỹ 2856.pdf
2855/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Phú Thịnh huyện Kim Động 2855.pdf
2854/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Lạc Hồng huyện Văn Lâm 2854.pdf
2853/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình cải tạo nâng cấp ĐH.87 huyện Phù cừ từ đoạn QL 38 B 2853.pdf
2852/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình cải tạo nâng cấp ĐH.92 đoạn từ km 0+385 huyện Tiên Lữ 2852.pdf
2851/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đường trục Phía bắc khu Đại học Phố Hiến 2851q.pdf
2850/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cầu bắc qua sống Bảo Lễ trên ĐH.95 2850q.pdf
2849/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v bổ sung kinh phí cho sở Lao động thương binh xã hội để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững n ăm 2016 2849.pdf
2848/QĐ-UBND30/11/2016UBND tỉnhV/v Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tề ở Căm-pu-chia giép bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTG ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 2848q.pdf