0
31271
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31271 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Hide details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
3381/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình xây dựng cầu Bà Sinh huyện Văn lâm 3381_signed.pdf
3380/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành dựa ns cải tạo nâng cấp đường TL 200 huyện Tiên Lữ 3380_signed.pdf
3379/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v tặng quà cho địa biểu dự hội nghị gặp mặt của lãnh đạo tỉnh với hội viên hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù dầy d 3379_signed.pdf
3377/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhv/v bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017 cho sở Văn hó thể thao và du lịch 3377_signed.pdf
3376/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Phù Cừ để chi trả cho cán bộ Hội Cựu chiến binh thôi tham gia công tác hội theo nghị định số 150/2006 ngày 12/12/2006 của Chính phủ 3376_signed.pdf
3375/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhv/v bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động năm 2017 cho sở lao động thương binh xã hội 3375_signed.pdf
3365/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Nghĩa Hiệp huyện Yên Mỹ giao cho UBND xã Nghĩa Hiệp để xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình khu dân cư mới thon Yên Thổ 3365_signed.pdf
3364/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v giao đất cho UBND xã Trung Hưng huyện Yên Mỹ để xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình khu dân cư mới thôn Trung Đạo 3364_signed.pdf
3363/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhv/v thu hồi đất tại xã Đồng Than huyện Yên Mỹ giao cho UBND xã Đồng Than để xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình khu dân cư mới thôn Phạm Xá 3363_signed.pdf
3362/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã An Vĩ huyện khoái Châu giao cho UBND xã An Vĩ để xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình khu dân cư mới thôn Phạm Xá 3362_signed.pdf
3361/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v thu hồi đất đã giao cho Ban quản lý dự án kết cấu hạ tầng đô t hị thị xã Hưng Yên nay là thành phố Hưng Yên tại quyết định số 1257 ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh giao đất tại phường Hiến Nam thành phố Hưng Yên cho UBND phường Hiến Nam để xây dựng khu tái định cư mới phia sau Viện KIểm sát nhân dân 3361_signed.pdf
3360/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt phương án sử dụng đất khu cổ phân fhoas công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên 3360_signed.pdf
3359/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã ĐT hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc dự án khu nhà ở liên kề để bán thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào 3359_signed.pdf
3358/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD khu nhà ở Như Quỳnh 3358_signed.pdf
3357/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm để thực hiện djw án đầu tư xưởng ché biến nông sản của công ty TNHH phát triển hạ tầng Bắc Việt 3357_signed.pdf
3356/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhV/v thu hồi đất của công ty TNHH 4P tại thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm cho công ty cổ phần Acecook Việt Nam thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm 3356_signed.pdf
3355/QĐ-UBND29/12/2017UBND tỉnhv/v phê duyệt chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 3355_signed.pdf