0
31016
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31016 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Hide details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Hide details for Tháng 3Tháng 3
1059/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v Quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu Đại học Phố hiến trực thuộc ban quản lý Khu ĐH phố hiến 1059_signed.pdf
1058/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v phê duyệt quy hoạch bổ sung các chức danh lãnh đạo, quản lý diện ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 1058_signed.pdf
1057/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v Quyết định kéo dài giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh trực thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1057_signed.pdf
1056/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Phố nối trực thuộc sở Giáo dục và đào tạo 1056_signed.pdf
1055/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố nối Trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo 1055_signed.pdf
1054/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó hiệu Trưởng THPT KIm động trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 1054_signed.pdf
1053/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v Kéo dài thời gian giữ chúc vụ Phó hiệu trưởng trường THPT NGhĩa Dân trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo 1053_signed.pdf
1052/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v Kéo dài thời gian giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn Thư - Lưu trưc trực thuộc Sở nội vụ 1052_signed.pdf
1051/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v Bổ nhiệm lại kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh 1051_signed.pdf
1050/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng trường THPT Hoàng hao thám .... 1050_signed.pdf
1049/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng trường THPT Triệu Quang Phục trực thuộc sở GDĐT 1049_signed.pdf
1048/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải trực thuộc sở Giáo dục đào tạo 1048_signed.pdf
1047/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Cơ sở điều trị nghiện ma túy trực thuộc sở Lao động _ thương binh và xã hội 1047_signed.pdf
1046/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v Bổ nhiệm lại phó Hiệu trưởng Trường THPT Văn Lâm trực thuộc sở GDĐT 1046_signed.pdf
1045/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v Quyết định Bổ nhiệm lại Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh trực thuộc sở nội vụ 1045_signed.pdf
1044/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng , chăm sóc người có công trực thuộc Sở lao động - Thương binh và xã hội 1044_signed.pdf
1043/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v quyết định bổ nhiệm lại phó Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông thuộc sở Giao thông vận tải 1043_signed.pdf
1042/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v quyết định bổ nhiệm lại Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trực thuộc sở Giao thông vận tải 1042_signed.pdf
1041/QĐ-UBND31/03/2017UBND tỉnhv/v Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm tư vấn giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông Vận tải 1041_signed.pdf