0
31016
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31016 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Hide details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Hide details for Tháng 4Tháng 4
1240/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cải tạo nâng cấp ĐH.65 huyện Ân Thi 1240_signed.pdf
1239/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cải tạo nâng cấp ĐH.53,đoạn km 0 huyện KHoái Châu 1239_signed.pdf
1238/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng công trình đường trục chính Cụm công nghiệp Tân Quang huyện Văn lâm 1238_signed.pdf
1237/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhv/v phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Nu-10 , Khu Đại Học Phố Hiến 1237_signed.pdf
1236/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v Cho phép doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Vi Vân được xây dựng bến chứa chất vật tư và kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã chí Tân huyện Khoái Châu 1236_signed.pdf
1235/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v thành lập Ban giám sát tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Kim Động năm 2017 1235_signed.pdf
1234/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ông Nguyễn Đức Chính phó giám đốc trung tâm điều dưỡng 1234_signed.pdf
1233/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 1233_signed.pdf
1232/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình cải tạo nâng cấp đường trục xã Liên Phương đoạn từ đường Dựng đến đường Ma 1232_signed.pdf
1231/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt Dự án ĐTXD công trình đường quy hoạch số 01 huyện Yên Mỹ 1231_signed.pdf
1230/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v cho công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn Nagalka thuê đất tại xã Chính Nghĩa huyện Kim Động 1230_signed.pdf
1229/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v giao đất tại thị trấn Vương và xã Dị chế huyện Tiên Lữ cho UBND huyện Tiên Lữ để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới 1229_signed.pdf
1228/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v giao đất cho công ty Điện lực hưng yên tại xã Tân Tiến huyện Văn Giang để thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp 110 kv Văn Giang 2 1228_signed.pdf
1227/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đonạ vận hành dự án nahf máy sản xuất tất cao cấp và sợi mầu của công ty TNHH dệt Nhuộm Jasaan Việt N am 1227_signed.pdf
1226/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v thành lập Đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết dự án Nhà máy ẩn xuất thiết bị điện tử điện gia dụng của công ty TNH điện tử Việt Nhật 1226_signed.pdf
1225/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy Linwood Việt N am 1225_signed.pdf
1224/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết dự án Di chuyển nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa và in nhãn mác bao bì nhựa các loại 1224_signed.pdf
1223/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án kinh doanh vật liệu xây dựng sản xuất đúc ép cọc bê tông và bê tông thương phẩm của công ty cổ phần jTNHH bê tông Bình An 1223_signed.pdf
1222/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v............cho 17 học sinh và 12 giáo viên của ngành giáo dục ĐT 1222_signed.pdf
1221/QĐ-UBND28/04/2017UBND tỉnhV/v Tặng bằng khen cho 04 tập thể và 7 cá nhân của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 1221_signed.pdf