0
31016
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31016 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Hide details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Hide details for Tháng 5Tháng 5
1545/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt dự án xây dựng hạ tâng công nghệ thông tin thóng nhất của ngành tài chính 1545_signed.pdf
1544/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cải tạo nâng cấp ĐH>73 huyện Kim Động 1544_signed.pdf
1543/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cải tạo nâng cấp ĐH.42 huyện Yên Mỹ 1543_signed.pdf
1542/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v bổ sung kinh phí cho sở Xây dựng để lập Bộ đơn giá chuyên ngành điện và bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh 1542_signed.pdf
1541/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v bổ sung kinh phí cho Sở giáo dục và ĐT để tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Hưng Yên năm 2017 1541_signed.pdf
1540/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Đoạn quản lý đường bộ tỉnh 1540_signed.pdf
1536/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhv/v bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý bến xe bến thủy ông Đỗ Như Hùng trưởng Ban quản lý bên xe khách 1536_signed.pdf
1529/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v.........cho Văn phòng UBND tỉnh năm 2017 1529_signed.pdf
1528/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnh?V/v ..........Hội luật gia năm 2017 1528_signed.pdf
1527/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v.........cho Liên Minh Hợp tác xã năm 2017 1527_signed.pdf
1526/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v .........Quỹ phát triển đất năm 2017 1526_signed.pdf
1525/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v........cho Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật tô Hiệu 1525_signed.pdf
1524/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v........... Trường cao đẳng sư phạm 1524_signed.pdf
1523/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v..........cho Đài phát thanh và truyền hình năm 2017 1523_signed.pdf
1522/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v..........cho Ban quản lý các khu công nghiệp năm 2017 1522_signed.pdf
1521/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v.........cho Ban quản lý khu Đại học Phố Hiến năm 2017 1521_signed.pdf
1520/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v..........cho Thanh tra tỉnh năm 2017 1520_signed.pdf
1519/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v .........cho công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi năm 2017 1519_signed.pdf
1518/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v..........cho Sở Tư pháp năm 2017 1518_signed.pdf
1517/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo do ban cán sự quản lý cho sở Thông tin và tuyền thông 1517_signed.pdf
1516/QĐ-UBND31/05/2017UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Hưng Yên bà Đỗ Thị Giang 1516_signed.pdf