0
31016
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31016 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Hide details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1888/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Mua sắm bản quyền phần mềm thương mại quản lý tài sản xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất của ngành tài chính tỉnh 1888q_signed.pdf
1887/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất của ngành tài chính tỉnh 1887q_signed.pdf
1884/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh Hưng yên 1884_signed.pdf
1883/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v bổ nhiệm kế toán trưởng bà Phạm Thị Kim Anh sở giao thông vận tải 1883_signed.pdf
1882/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất cho công ty TNHH Minh Tiến Hưng Yên 1882_signed.pdf
1881/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty TNHH Kinh Long Giang Hưng Yên 1881_signed.pdf
1880/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cảu huyện Văn Giang 1880_signed.pdf
1879/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Văn Giang 1879_signed.pdf
1878/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Ngọc Long huyện Yên Mỹ để thực hiện dự án ĐT cửa hàng xăng dầu Ngọc Long của chi nhánh xăng dầu 1878_signed.pdf
1877/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt danh sách công chức,viên chức và cán bộ công chức cấp xã thực hiện tinh giảm biên chế theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt 1/2017 1877_signed.pdf
1876/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua phân hóa chất vi sinh Power Ant năm 2017 để thực hiện dự án Xây dựng mô hình sử dụng phân bón vi sinh Power Ant cho một số cây trồng trên đại bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2018 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh thuộc sở Nông nghiệp 1876_signed.pdf
1873/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án ĐT xây dựng công trình cải tạo nâng cấp ĐH.66 huyện Ân Thi 1873_signed.pdf
1872/QĐ-UBND30/06/2017UBND tỉnhV/v điều chỉnh một số nội dung Quyết định chủ trương ĐT số 109/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh 1872_signed.pdf
1871/QĐ-UBND29/06/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia đầu tư tu bổ chống xuống cấp năm 2017 1871_signed.pdf
1870/QĐ-UBND29/06/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm quà thăm tặng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2017 1870_signed.pdf
1868/QĐ-UBND29/06/2017UBND tỉnhV/v bổ sung kinh phí cho UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh để xây dựng trang thông tin điện tử 1868_signed.pdf
1867/QĐ-UBND29/06/2017UBND tỉnhv/v bổ sung kinh phí cho Sở nội vụ để tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng 1867_signed.pdf
1866/QĐ-UBND29/06/2017UBND tỉnhV/v bổ sung kinh phí cho UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh để tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc cấp xã,trưởng Ban công tác mặt trận và khu dân cư tiêu biểu giai đoạn 2013-2017 hỗ trợ đưa đoàn Đại biểu của tỉnh đi dự Hội nghị biểu dương Trung ương tổ chức 1866_signed.pdf
1865/QĐ-UBND29/06/2017UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân của công an tỉnh 1865_signed.pdf
1864/QĐ-UBND29/06/2017UBND tỉnhV/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp lào và Cam-pu-chi-a 1864_signed.pdf
1859/QĐ-UBND29/06/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt giá trị dự toàn gói thầu mua sắm giường cấp cứu đa năng trang bị cho 6 trung tâm y tế huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào Văn Lâm,Văn Giang,Kim Động,Tiên Lữ 1859_signed.pdf
1856/QĐ-UBND29/06/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ thông tin nối mạng trực tuyến quan sát phiên tào 1856_signed.pdf