0
29067
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 29067 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Hide details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Show details for Tháng 10Tháng 10
Hide details for Tháng 1Tháng 1
477/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhV/v Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh năm 2017 477.pdf
474/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhV/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại ông Bùi Mạnh Quyết thành phố Quảng Ninh 474.pdf
473/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhV/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại ông Hoàng Văn Huyến Cam Lộc Hà tĩnh 473.pdf
472/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhV/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại ông Phạm Huy Thường tỉnh Hà tihx 472.pdf
471/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhV/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại ông Mạc Văn Nam Quảng N inh 471.pdf
470/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhV/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất cho công ty TNHH Toàn phát 470.pdf
469/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhV/v cho công ty TNHH may cao cấp Việt Hào thuê đất tại xã Xuân Dục huyện Mỹ Hào để thực hiện Dự án 469.pdf
468/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhv/v điều động và bổ nhiệm giám đốc trung tâm giống nông nghiệp ông Phạm Huy Thái 468.pdf
467/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhv/V chuyển mục đích sử dụng đất cho thuê đất của công ty TNHH vận tải và thương mại Tuấn Mạnh Hưng Yên taijxax Dị sử huyện Mỹ Hào để thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất nội thất tô kho bãi và phân phói hàng hóa 467.pdf
466/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhV/v bố trí giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm giống nông nghiệp trực thuộc sở Nông nghiêp và và phát triển nông thôn 466.pdf
465/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt dự án ĐTXD mở rộng hệ thống cấp nước tập trung liên xã Hưng Đạo Minh Hoàng huyện Tiên Lữ Nối mạng cấp nước cho xã Ngô Quyền huyện Tiên Lữ 465.pdf
464/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư y tế của Trung tâm y tế huyện Văn giang 464.pdf
463/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhV/v tặng danh hiệu chiến thí cho 01 tập thể và bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân của sở nội vụ 463.pdf
462/QĐ-UBND25/01/2017UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuộc dự án ĐTXD công trình đường trục chính cụm công nghiệp tân Quang huyện Văn lâm 462.pdf