0
28760
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28760 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Hide details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2916/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình cải tạo sửa chữa trụ sở làm việ Đoàn Đại biểu Quốc hội -HĐND và UBDN tỉnh 2916_signed.pdf
2915/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình trường Mầm non thị trấn Văn Giang 2915_signed.pdf
2913/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhV/v............Trường tiểu học thị trấn Ân Thi huyện Ân Thi 2913_signed.pdf
2912/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhV/v..........Trường Mầm non khu Trung tâm xã Quảng Lãng huyện Ân thi 2912_signed.pdf
2911/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình Trường mầm non khu trung tâm xã Xuân Trúc huyện Ân Thi 2911_signed.pdf
2910/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐT xây dựng công trình Trạm bơm không ống cột nguồn và tiêu Đầm Sen huyện Yên Mỹ 2910_signed.pdf
2909/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trạm bơm không ống cột nước htapas tiêu và cấp nguồn cửa Gàn thành phố 2909_signed.pdf
2908/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành ĐT xây dựng nâng cấp cải tạo Trung tâm y tế huyện Văn giang 2908_signed.pdf
2907/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng mới cải tạo sửa chữa công trình cấp nước sạch và vệ sinh trường học năm 2017 2907_signed.pdf
2906/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn ĐT dự án hoàn thành cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Ban Quản lý các khu công ngheiepj 2906_signed.pdf
2905/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhv/v phân bổ nguồn kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2011-2015 tỉnh Hưng Yên đợt 2 2905_signed.pdf
2904/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhv/v phê duyệt giá đất cụ thể làm ăn cứ tính tiền bồi thường khinhaf nước thu hồi đất tại xã Bảo khê thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án ĐTXD khu dân mới xã Bảo Khê 2904_signed.pdf
2903/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt Điều lệ Sửa đổi bổ sung Hội truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh 2903_signed.pdf
2901/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhv/v điều động và bổ nhiệm phó Trưởng phòng công chứng số 1 ông Trần Tuấn Anh 2901_signed.pdf
2900/QĐ-UBND31/10/2017UBND tỉnhV/v phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi lạc Hồng của công ty TNHH Dinh dưỡng lạc Hồng 2900_signed.pdf