0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Hide details for Năm 2016Năm 2016
Hide details for Tháng 7Tháng 7
17/2016/NQ-HĐND07/07/2016HĐND tỉnhVề việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 NQ 17-HĐND.doc
16/2016/NQ-HĐND07/07/2016HĐND tỉnhVề việc sửa đổi, bổ sung mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 NQ 16-HĐND.doc
15/2016/NQ-HĐND07/07/2016HĐND tỉnhVề việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hưng Yên NQ 15-HĐND.doc
14/2016/NQ-HĐND07/07/2016HĐND tỉnhVề việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2016 NQ 14-HĐND.doc
13/2016/NQ-HĐND07/07/2016HĐND tỉnhVề việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên NQ 13-HĐND.doc
12/2016/NQ-HĐND07/07/2016HĐND tỉnhVề phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 NQ 12-HĐND.doc
11/2016/NQ-HĐND07/07/2016HĐND tỉnhVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 NQ 11-HĐND.doc
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006