0
15792
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15792 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Hide details for Năm 2017Năm 2017
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1556/CV-UBND23/06/2017UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình ĐT nước ngoài và ĐT ra nước ngoài 6 tháng đầu năm và ước cả năm 2017 1556_signed.pdf
1555/CV-UBND23/06/2017UBND tỉnhV/v đoàn cảnh sát tỉnh Chiba Nhật bản đến khoái châu 1555_signed.pdf
1554/CV-UBND23/06/2017UBND tỉnhv/v rà soát thu hồi các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh 1554_signed.pdf
1553/CV-UBND23/06/2017UBND tỉnhv/v ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp giấy quyền sử dụng đất đai 1553_signed.pdf
1552/CV-UBND23/06/2017UBND tỉnhV/v chấp hành pháp luật về BVBMT của công ty TNHH Nhựa và Cơ khí Hồng Hải ,công ty TNHH Tuấn Cường Plastic 1552_signed.pdf
1551/CV-UBND23/06/2017UBND tỉnhV/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện mà túy trong tình hình mới 1551_signed.pdf
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009