0
15792
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15792 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Hide details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Tháng 9Tháng 9
Hide details for Tháng 8Tháng 8
2520/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018 2520.pdf
2522/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 2522_signed.pdf
2523/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v tham giá ý kiến dự thảo nghị định 2523_signed.pdf
2521/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v ký hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP 2521_signed.pdf
2524/201831/08/2018UBND tỉnhV/v hoàn thiện bổ sung đề án rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch bãi chứa chất trung chuyển vật tư xây dựng trên bãi sông Hồng sông luộc tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 2524_signed.pdf
2509/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v đăng ký làm việc trao đổi kinh nghiệm trong tiếp nhân các dự án về xây dựng nhà ở phát triển đô thị hạ tầng cụm công nghiệp 2509_signed.pdf
2510/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v đăng ký làm việc trao đổi kinh nghiệm trong tiếp nhận các dự án về xây dựng nhà ở phát triển đô thị hạ tầng cụm công nghiệp 2510_signed.pdf
2511/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v chuẩn bị các n ội dung giải trình giữa hai kỳ họp về việc thực hiện nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 08/01/2017 của HĐND tỉnh 2511_signed.pdf
2512/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v múa sắm dược liệu và vị thuốc y học cổ tuyển cho các đơn vị trực thuộc sở y tế 2512_signed.pdf
2513/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Ân Thi 2513_signed.pdf
2514/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v công khai kết quả cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 2514_signed.pdf
2515/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty TNHH thương mại và sản xuất Tú Anh Hưng Yên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2515_signed.pdf
2516/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v tổng hợp thông tin về các dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 2516_signed.pdf
2517/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v thanh toán chi phí đầu tư vào đất của công ty TNHH thương mại Thanh Loan 2517_signed.pdf
2519/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v báo cáo rà soát đánh giá cơ sở giáo dục n ghề nghiệp 2519_signed.pdf
2504/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v đề nghị gửi công chức dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 2504_signed.pdf
2505/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v xác định ranh giới quy hoạch dự án khu nhà ở thương mại Hoàng Long 2505_signed.pdf
2506/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư của 6 doanh nghiệp trên địa bàn xã Liên phương thành phố HY 2506_signed.pdf
2507/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2507_signed.pdf
2498/CV-UBND30/08/2018UBND tỉnhv/v phối hợp làm việc với Tạp chí điện tử môi trường và cuộc sống 2498_signed.pdf
2497/CV-UBND30/08/2018UBND tỉnhv/v chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại huyện Kim Động 2497_signed.pdf
2499/CV-UBND30/08/2018UBND tỉnhV/v giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư mới xã Nhân Hòa 2499_signed.pdf
2503/CV-UBND30/08/2018UBND tỉnhV/v hỗ trợ thông tin truyền về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 2503_signed.pdf
2500/CV-UBND30/08/2018UBND tỉnhv/v cung cấp thông tin về tình hình sử đụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017 2500_signed.pdf
2501/CV-UBND30/08/2018UBND tỉnhv/v tổ chức dọn rác thải trên sông dọc quốc lộ 38B thuộc huyện Phù Cừ ,Tiên Lữ 2501_signed.pdf