0
31615
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31615 văn bản  

Show details for Năm 2021Năm 2021
Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
3068/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v quyết định bổ nhiệm lại Phó giám đốc sở tài chính Trần Văn Bằng 3068 QÐ_signed.pdf
3056/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v quyết định cộng nhận trường mần non thiện phiến đạt chuẩn quốc gia 3056 qd_signed.pdf
3057/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v quyết định cộng nhận trường mần non xã Vân Du huyện ân thi đạt chuẩn quốc gia 3057 qd_signed.pdf
3058/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v quyết định cộng nhận trường mần non Mễ sở đạt chuẩn quốc gia 3058 qd_signed.pdf
3059/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v quyết định về việc giao dự toán và bổ sung kinh phí cho sở y tế để chi trả chế độ đặc thù theo quyết định số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và chi khác để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 3059 qd_signed.pdf
3060/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v quyết định bổ sung kinh phí (đợt 2) cho các huyện, thị xã thành phố để thực hiện một số đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 theo nghị quyết số 37/NQ-Cp ngày 29/3/2020 của chính phủ 3060 qd_signed.pdf
3075/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc sở tư pháp ông Phạm Lê Bình 3075 qd_signed.pdf
3051/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện trư tỉnh 3051_signed.pdf
3052/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của chi nhánh công ty cổ phần Acecook Việt nam tại Hưng yên khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan tại thị trấn Như Quỳnh Văn lâm 3052_signed.pdf
3053/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân của sở công thương 3053_signed.pdf
3054/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhV/v kết thúc cách ly đối với số công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách lý tập trung số 1 tỉnh Hưng Yên 3054_signed_signed_signed.pdf
3055/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt danyh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư,hóa chất phục vụ công tác phòng ch ống dịch bệnh Covid-19 3055q.pdf
3048/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đỏi trong lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vị chức anwng quản lý nhà nước của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 3048_signed.pdf
3049/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở khoa học và công nghệ 3049 k.pdf
3049_signed.pdf
3050/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhv/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở y tế 3050 k.pdf
3050_signed.pdf
3046/QĐ-UBND30/12/2020UBND tỉnhv/v công nhận trường trung học Lê Hữu Trác thị xã Mỹ H ào đạt chuẩn quốc gia 3046_signed.pdf
3047/QĐ-UBND30/12/2020UBND tỉnhv/v công nhận trường trung học cơ sở Bần Yên Nhân đạt chuẩn quốc gia 3047_signed.pdf
3041/QĐ-UBND30/12/2020UBND tỉnhVv công nhận Hiệu trưởng trường trung cấp nghề Á Châu bà Trần Thị Kim 3041_signed.pdf
3043/QĐ-UBND30/12/2020UBND tỉnhv/v công nhận trường tiểu học Bắc Sơn đạt chuẩn quốc gia 3043_signed.pdf