0
30007
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30007 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2975/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi n hà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại thị trấn Như quỳnh Văn Lâm 2975_signed.pdf
2976/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v thu hồi đất tại thị trấn Như quỳnh huyện Văn lâm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới 2976_signed.pdf
2977/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tị thị trấn Như Quỳnh huyện Văn lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh trung tâm huyện lỵ Văn lâm 2977_signed.pdf
2978/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại thị trấn Như quỳnh văn lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh huyện lỵ văn lâm 2978_signed.pdf
2979/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Bình Lương trên sông Đình dù xã Tân Quang huyện Văn Lâm 2979_signed.pdf
2940/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc với Đoàn ĐBQH,HĐND,UBND tỉnh 2940_signed.pdf
2941/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v giao dự toán năm 2019 cho trung tâm quan trắc thông tin tài nguyên và môi trường 2941_signed.pdf
2942/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhV/v bổ sung kinh phí cho sở Tài nguyên và môi trường 2942_signed.pdf
2943/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhV/v công nhân trường THPT Nam Phù Cừ đạt chuẩn quốc gia 2943_signed.pdf
2944/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v.............trường THCS xã Bình Kiều đạt chuẩn quốc gia 2944_signed.pdf
2945/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhV/v............trường THCS Hưng Đạo huyện Tiên Lữ 2945_signed.pdf
2946/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhV/v..................trường THCS Quang Vinh huyện Ân Thi 2946_signed.pdf
2947/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhV?v...............trường THCS Trung Dũng huyện Tiên Lữ 2947_signed.pdf
2948/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v...............trường THCS Tân Châu huyện Khoái Châu 2948_signed.pdf
2949/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhV/v...........trường THCS Nhuế Dương huyện KHoái Châu 2949_signed.pdf
2950/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v...............trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Châu Yên mỹ 2950_signed.pdf
2951/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhV?v.............trường THCS Xuân Trúc huyện Ân Thi 2951_signed.pdf
2952/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v ...........trường THCS Đại Tập huyện Khoái châu 2952_signed.pdf
2953/QĐ-UBND31/12/2019UBND tỉnhV/v............trường TYHPT Quang Hưng huyện Phù cừ 2953_signed.pdf