0
15793
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15793 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
3288/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trinh đường trong cụm công nghiệp Tân Quang 3288_signed.pdf
3287/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường ô tô cao tốc hà Nội -Hải Phòng huyện KHoái châu 3287_signed.pdf
3289/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhV/v tăng cường công tác quản lý ĐTNN trong phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xử 3289_signed.pdf
3290/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v báo cáo tình hình phát triên kinh tế tập thể hợp tác xã năm 2019 3290_signed.pdf
3291/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo quiy định 3291_signed.pdf
3292/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Hưng Yên 3292_signed.pdf
3293/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhV/v phối hợp lập nhiệm vụ quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 3293_signed.pdf
3294/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v tham gia xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm 3294_signed.pdf
3295/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến dự thảo nghị định của chính phủ quy định việc quản lý sử dựng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 3295_signed.pdf
3296/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v thông tin việc quản lý vận hành công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 3296_signed.pdf
3297/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân Nhà giáo ưu tú năm 2020 3297_signed.pdf
3298/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v triển khai thực hiện Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 3298_signed.pdf
3299/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v tổ chức thực hiện nghị quyết số 251/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh 3299.pdf
3300/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v tổ chức trực báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán canh tý 2020 3300_signed.pdf
3285/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2020 3285_signed.pdf
3286/CV-UBND31/12/2019UBND tỉnhv/v triển khai ứng dụng Zalo trong xây dựng chính quyền điện tử 3286_signed.pdf
3282/CV-UBND30/12/2019UBND tỉnhv/v báo cáo thực hiện trách nhiệm xin lỗi cá nhân tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 3282_signed.pdf
3283/CV-UBND30/12/2019UBND tỉnhv/v báo cáo tình hình thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại năm 2019 và kế hoạch năm 2020 3283_signed.pdf
3284/CV-UBND30/12/2019UBND tỉnhv/v tiếp sóng trực tiếp các chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam 3284_signed.pdf