0
31615
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31615 văn bản  

Show details for Năm 2021Năm 2021
Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Hide details for Tháng 2Tháng 2
565/QĐ-UBND28/02/2020UBND tỉnhV/v bổ nhiệm lại phó giám đốc công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL ông Bùi Văn Sao 565_signed.pdf
566/QĐ-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v bổ nhiệm lại phó giám đốc công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL ông Luyện Duy Lộc 566_signed.pdf
568/QĐ-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v bổ nhiệm lại giám đốc công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL ông Nguyễn Anh Tú 568_signed.pdf
567/QĐ-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề án phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 567_signed.pdf
567/QĐ-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề án phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 567_signed.pdf
564/QĐ-UBND28/02/2020UBND tỉnhV/v Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 564_signed_signed.pdf
563/QĐ-UBND27/02/2020UBND tỉnhv/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức đợ II năm 2019 ông Trần Tùng Chuẩn ( nhờ các đơn vị nhận được QĐ này sửa thành số 563 giúp ) 563q_signed.pdf
562/QĐ-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp nhà công vụ ủy ban nhân dân tỉnh 562_signed.pdf
561/QĐ-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v chỉ định cơ sở cách ly tập trung tỉnh Hưng Yên 561_signed.pdf
560/QĐ-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với dân công hỏa tuyến theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của thủ tướng Chính phủ 560_signed.pdf
559/QĐ-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên,xuất ngũ,thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ 559q_signed.pdf
554/QĐ-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v giấy phép hoạt động Điện lực của công ty TNHH xây Dựng Đức Đại 554_signed.pdf
555/QĐ-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v giấy phép hoạt động Điện lực của công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Thuận Lộc 555_signed.pdf
557/QĐ-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy Daikin Vietnam của công ty cổ phần Daikin Air Conditioning 557_signed.pdf
558/QĐ-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt danh mục đặt hàng thực thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2020 558_signed.pdf
556/QĐ-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy Ming shin Việt Nam cảu công ty TNHH Ming Shin Việt Nam 556q_signed.pdf
553/QĐ-UBND25/02/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc sa cam/dioxin huyện Kim Động 553_signed_signed.pdf
551/QĐ-UBND25/02/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt dự toán công tác quản lý,vận hành trạm bơm tiêu,thoát nước đô thị năm 2020 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào 551q_signed.pdf
552/QĐ-UBND25/02/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt tiếp nhận dự án Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học do tổ chức Room to Read tài trợ tại tỉnh Hưng yên 552q_signed.pdf
549/QĐ-UBND25/02/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt Đồ án lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại nhà ở đô thị 549_signed.pdf