0
15793
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15793 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Hide details for Tháng 2Tháng 2
433/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v cho phép người nước ngoài tới thăm hoạt động chương trình phát triển vùng Tiên Lữ 433_signed.pdf
434/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v thẩm định hồ sơ phúc đáp hiệp y khen thưởng 434_signed.pdf
435/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v đền ghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Anh Hùng lao động thời kỳ đổi mới 435_signed.pdf
436/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhV/v dự thảo ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh 436_signed.pdf
437/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhV/v rút nội dung trình tại kỳ họp Thứ Tám-HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 437_signed.pdf
417/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án của công ty TNHH Minh Tiến Hưng yên 417_signed.pdf
418/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của công ty TNHH Minh Tiến 418_signed.pdf
419/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v kế hoạch tổ chức hội nghị lãnh đạo với doanh nghiệp đầu xuân 2019 419_signed.pdf
420/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhV/v kiến nghị của Ban Kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh 420_signed.pdf
421/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo 421_signed.pdf
422/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v triển khai thi hành luật bảo vệ bí mật nhà nước 422_signed.pdf
423/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v thẩm dịnh dự thảo Quy chế phối h ợp công tác giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh với Ban cán sự TAND tỉnh 423_signed.pdf
424/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v đề nghị của UBND thành phố về bố trí tái định cư dự án mở rộng Đền Trần và dự án nâng cấp đê tả Sông Hồng 424_signed.pdf
425/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v đề nghị của công ty TNHH Mai Linh 425_signed.pdf
426/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả thanh tra toàn diện dự án đầu tư xây dựng chợ Phố Hiến 426_signed.pdf
427/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v báo cáo công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư 427_signed.pdf
428/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v chương trình -giải Marathon Ecopark 2019 chạy giữa miền xanh 428_signed.pdf
429/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v giao tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 429_signed.pdf
431/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v kiểm tra hoạt động công vụ 431_signed.pdf
432/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công tình Trường THCS xã Trung Hòa huyện Yên Mỹ 432_signed.pdf