0
30007
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30007 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Hide details for Tháng 3Tháng 3
847/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt danh sách viên chức cán bộ công chức cấp xã tinh giảm biên chế theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP và nghị định số 113/2018/NĐ-CP đợt 1 năm 2019 847_signed.pdf
840/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều ch ỉnh giá đất (K) làm căn cứ tình tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất tại xã Hiệp cường huyện Kim Động 840_signed.pdf
841/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt hộ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất tại xã Việt Hưng huyện Văn lâm để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 841_signed.pdf
842/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất kết cấu thép Alpha của công ty cổ phần đầu tư công nghiêp Alpha 842_signed.pdf
843/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy chế tạo điện cơ Hưng yên cho công ty TNHH điện cơ Hưng yên 843_signed.pdf
844/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v thu hồi đất do UBND xã Hùng Cường thành phố H ưng yên đang quản lý giao cho trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường để đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất nông nghiệp 844_signed.pdf
845/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v giao đất lần 1 tại xã Đông Tảo huyện Khoái Châu cho UBND xã Đông Tảo để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đông Tảo để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới 845_signed.pdf
846/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Hào 846_signed.pdf
848/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tài nguyên và môi trường 848_signed.pdf
849/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt đề án rà soát sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 849_signed.pdf
850/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính của Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bắc bộ Bằng sông Hồng vốn vay Ngân hàng Thế giới tỉnh 850_signed.pdf
851/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh cụ bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Minh Khia mở rộng 851_signed.pdf
852/QĐ-UBND29/03/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lwj 1/500 Dự án ĐT xây dựng khu nhà ở thương mại 319 852_signed.pdf
827/QĐ-UBND28/03/2019UBND tỉnhv/v Tặng bằng khen cho 20 doanh nghiệp và 30 cá nhân cho sở kế hoạch và Đt 827_signed.pdf
828/QĐ-UBND28/03/2019UBND tỉnhv/v tặng thưởng cúp Phố hiến 828_signed.pdf
829/QĐ-UBND28/03/2019UBND tỉnhv/v tặng danh hiệu danh nhân tiêu biểu cho sở kế hoạch ĐT 829_signed.pdf
830/QĐ-UBND28/03/2019UBND tỉnhv/v Tặng bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân thuộc sở kế hoạch và ĐT 830_signed.pdf
831/QĐ-UBND28/03/2019UBND tỉnhv/v tặng bằng khen cho sở giáo dục và ĐT để tặng cho các học sinh đoạt giải 831_signed.pdf
832/QĐ-UBND28/03/2019UBND tỉnhv/v bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho sở Y tế để tổ chức phát động chương trình sức khỏe Việt Nam tại Hưng yên năm 2019 832_signed.pdf
833/QĐ-UBND28/03/2019UBND tỉnhv/v bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để thực hiện các nhiệm vụ 833_signed.pdf
834/QĐ-UBND28/03/2019UBND tỉnhv/v bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho các cơ quan đơn vị để chi trả chế độ thôi việc thoe nguyện vọng theo nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ và quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh 834_signed.pdf