0
31615
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31615 văn bản  

Show details for Năm 2021Năm 2021
Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Hide details for Tháng 3Tháng 3
893/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thue đất khi nhà nước cho công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh phát thuê đất trả hàng năm tại xã Tân Lập huyện yên Mỹ để thực hiện dự án khách sạn Tân Quang Phát 893_signed.pdf
902/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mau sắm máy móc thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Hỏa tốc) 902_signed.pdf
894/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp KCP 894_signed.pdf
895/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dư án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hoàng gia 895_signed.pdf
896/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án công viên Trung tâm huyện Văn lâm tại xã Đình Dù huyện Văn Lâm 896_signed.pdf
897/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất tại xã Đình Dù huyện Văn Lâm để xây dựng cợ Đình Dù và trung tâm dịch vụ thương mại 897_signed.pdf
898/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Toàn Thắng huyện Kim Động 898_signed.pdf
899/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã lạc Đạo huyện Văn lâm 899_signed.pdf
882/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 của huyện Văn Giang 882_signed.pdf
883/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 của huyện Văn Lâm 883_signed.pdf
884/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 của huyện Ân Thi 884_signed.pdf
885/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 của huyện Kim Động 885_signed.pdf
886/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 của huyện Phù Cừ 886_signed.pdf
887/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 của huyện Tiên Lữ 887_signed.pdf
888/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 của huyện Yên Mỹ 888_signed.pdf
889/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 của thị xã Mỹ Hào 889_signed.pdf
890/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 của huyện Khoái Châu 890_signed.pdf
891/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án sửa chữa giảng đường B1 tầng 2 trường Chính trị Nguyễn Văn Linh 891_signed.pdf
892/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v xử phạt vi phạm hành chính với Nguyễn Thị Thanh Vinh 892_signed.pdf
894/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp KCP 894_signed.pdf
895/QĐ-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dư án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hoàng gia 895_signed.pdf