0
28241
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28241 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Hide details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Hide details for Tháng 4Tháng 4
1032/QĐ-UBND27/04/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ĐTXD công trình cầu Ba Đông trên ĐH.81 huyện Phù cừ 1032.pdf
1031/QĐ-UBND27/04/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường trục xã Quảng châu đường Dương Hữu Miên điến khu di tích Đền Trần Mã Châu 1031.pdf
1030/QĐ-UBND27/04/2018UBND tỉnhv/v điều chỉnh bổ sung nội dung quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh phê duyệt đề án xây dựng và khuyến kích phát triển mô hình chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản rua quả thịt cá đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 1030.pdf
1029/QĐ-UBND27/04/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Dream City 1029_signed.pdf
1028/QĐ-UBND27/04/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình cầu Hồng Tiến km 8+920 1028.pdf
1027/QĐ-UBND27/04/2018UBND tỉnhv/v công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở Ban ngành tỉnh UBND các huyện thành phố 1027_signed.pdf
1026/QĐ-UBND27/04/2018UBND tỉnhV/v miễn nhiệm chức vụ trưởng Ban quản lý di tích tỉnh thuộc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 1026_signed.pdf
1025/QĐ-UBND27/04/2018UBND tỉnhv/v cho phép thành lập văn phòng công chứng Phan Nguyệt 1025_signed.pdf
1024/QĐ-UBND27/04/2018UBND tỉnhv/v nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với viên chức bà Phạm Thị Hồng dung trung tâm giáo dục thường xuyên 1024_signed.pdf
1023/QĐ-UBND26/04/2018UBND tỉnhV/v kiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Hưng Yên 1023_signed.pdf
1022/QĐ-UBND26/04/2018UBND tỉnhv/v cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng tại cộng Hòa pháp bà Trần Thị Tứ 1022_signed.pdf
1021/QĐ-UBND26/04/2018UBND tỉnhv/v trích quỹ thi đua khen thưởng mua khung bằng khen phục vụ công tác thi đua khen thưởng 1021_signed.pdf
1020/QĐ-UBND26/04/2018UBND tỉnhv/v xử lý nguồn kinh phí của các khoản đã tạm ứng cho Dự án năng lượng nông thôn II phần hạ áp 1020_signed.pdf
1019/QĐ-UBND26/04/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành xây dựng và máu sắm trang thiết bị khoa Ung bướu và y học hạt nhân Bệnh Viên Đa khoa Tỉnh 1019_signed.pdf
1018/QĐ-UBND26/04/2018UBND tỉnhv/v điều chỉnh nội dung tại phụ lục Danh mục phân bổ chi tiết cho các dự án công trình kèm theo quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh 1018_signed.pdf
1017/QĐ-UBND26/04/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện trung tâm đào tạo bóng đan PVFcủa công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec tại xã L iên Nghĩa huyện văn Gaing 1017_signed.pdf
1016/QĐ-UBND26/04/2018UBND tỉnhv/v bổ sung công trình dự án thực hiện năm 2018 trên địa bàn các huyện Văn Lâm,Kim Động 1016_signed.pdf
1014/QĐ-UBND24/04/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa hconj nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn thu hồi một phần dự toán chi hoạt động thường xuyên năm 2017 của các đơn vị sự nghiệp có gường bệnh ngành y tế 1014_signed.pdf
1013/QĐ-UBND24/04/2018UBND tỉnhV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các khối thi đua trên địa bàn tỉnh 1013_signed.pdf
1012/QĐ-UBND24/04/2018UBND tỉnhV/v thu h ồi đất tại xã Bình kiều huyện khoái châu giao cho UBND xã Bình kiều để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới 1012_signed.pdf
1011/QĐ-UBND24/04/2018UBND tỉnhV/v giao đất tại thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào cho công ty TNHH phát triển hạ tầng hưng hải để thực hiện dự án ĐT xây dựng cải taojv à chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực thôn văn Nhuệ thị trấn Bần Yên Nhân huyện mỹ hào 1011_signed.pdf
1010/QĐ-UBND24/04/2018UBND tỉnhv/v giao đất tại thị trấn Bần yên Nhân huyện Mỹ Hào cho công ty TNHH phát triển hạ tầng Hưng Hỉa để thực hiện dự án ĐTXD cải tạo và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực thôn Văn Nhuệ thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ hào 1010_signed.pdf