0
30007
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30007 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Hide details for Tháng 4Tháng 4
1019/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v thành lập tổ công tác của tỉnh tiến hành kiểm tra rà soát giải thể các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phúc tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh 1019_signed.pdf
1012/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền thuế đất trên địa bàn tỉnh Hưng yên năm 2019 1012_signed.pdf
1020/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với n gười tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế căm-pu-chia giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phucjv iên xuất ngũ thôi việc theo quyết định số 62/2011 1020_signed.pdf
1021/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh theo nghị định số 150/2006 ngày 12/12/2006 của Chính phủ 1021_signed.pdf
1022/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với dân công hỏa tuyến theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chinh phủ 1022_signed.pdf
1023/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước theo quyết định số 290/2005 ngày 08/11/2005 của thủ tướng Chính phủ 1023_signed.pdf
1001/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định xét trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng 1001_signed.pdf
1002/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v giao đất tại xã Hồng Nam thành Phố Hưng Yên cho UBND xã Hồng Nam để xây dựng khu dân cư mới đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới 1002_signed.pdf
1003/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phân bổ háo chất khử trùng tiêu độc Han-Iodine thuộc hàng dự trữ Quốc gia về phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh 1003_signed.pdf
1004/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt giá đất chuyên trồng lúa n ước làm cơ sở xác định tiền được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của công ty TNHH PHúc Thịnh Hưng yên 1004_signed.pdf
1005/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt giá đất chuyển trồng lúa nước làm cơ sở xác định số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của công ty cổ phần AmaZON Châu Á 1005_signed.pdf
1006/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt giá đất chuyển trồng lúa nước làm cơ sở xác định số tiền được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngọc LInh Hương 1006_signed.pdf
1007/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thương mại Hoàng long trên địa bàn thịt rấn Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 1007_signed.pdf
1008/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v kiện toàn đội kiểm tra liên ngành 178 về phòng chống tệ nạn mại dâm tỉnh 1008_signed.pdf
1010/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường dọc bờ sông kè chống sạt lở và nạo vét sông cầu Treo huyện Yên Mỹ 1010_signed.pdf
996/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trạm bơm không ống cột nước thấp tới cấp nguồn và tiêu T3 phạm Đình Phùng huyện Mỹ Hào mq 996_signed.pdf
998/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v thực hiện chế độ mai táng phí theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 998_signed.pdf
1000/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tặng bằng khen của chủ tịch cho 02 tập thể của UBND thành phố 1000_signed.pdf
995/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến 995_signed.pdf
997/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt ké hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo sông trục dẫn kè mái và tu sửa cụm công trình sau đầu mối trạm bơm Đa Lộc cải tạo cống trức Điền trên kênh trục dẫn Cứu khúc huyện Ân thi cải tạo trạm bơm sông Hai huyện Khoái Châu 997_signed.pdf
999/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tặng bằng khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân của công an tỉnh 999_signed.pdf
993/QĐ-UBND25/04/2019UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Dị Sử huyện tiên Lữ giao cho UBND xã Dị Chế để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới b 993_signed.pdf