0
31615
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31615 văn bản  

Show details for Năm 2021Năm 2021
Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Hide details for Tháng 4Tháng 4
1094/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 1094_signed_signed.pdf
1098/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lóp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng yên năm học 2020-2021 1098_signed.pdf
1103/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v Bổ nhiệm giám đốc trung tâm dịch vụ Việc Làm ông Đặng Thái Quyên 1103_signed.pdf
1105/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức ông Vũ Xuân Tuấn nvp 1105_signed.pdf
1097/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong sửa đổi thay thế bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở giáo dục và Đt 1097_signed.pdf
1098/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lóp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng yên năm học 2020-2021 1098_signed.pdf
1103/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v Bổ nhiệm giám đốc trung tâm dịch vụ Việc Làm ông Đặng Thái Quyên 1103_signed.pdf
1105/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức ông Vũ Xuân Tuấn nvp 1105_signed.pdf
1095/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v điều chỉnh chủ đầu tư dự án xây dnjg hệ thống phần mềm quản lý người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh 1095_signed.pdf
1096/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án công ty TNHH vật liệu mới Haixin việt Nam 1096_signed.pdf
1099/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v bổ nhiệm phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông xây dựng ông Bùi Thanh Hưng 1099_signed.pdf
1100/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v bổ nhiệm phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông xây dựng ông Trần Thanh Sơn 1100_signed.pdf
1101/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v bổ nhiệm phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông xây dựng ông Vũ Thế Huy 1101_signed.pdf
1102/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v bổ nhiệm phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông xây dựng ông vũ Đức Bình 1102_signed.pdf
1104/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v tiếp nhận công chức và bổ nhiệm phó chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn ông Hoàng Anh Tuấn 1104_signed.pdf
1092/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v xử phạt vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Văn Hiếu thôn Đình Phùng xã Đông Hương thành pố thanh hóa 1092_signed.pdf
1093/QĐ-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v giao dự toán chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 1093_signed.pdf
1085/QĐ-UBND28/04/2020UBND tỉnhv/v thành lập Ban chỉ đạo bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với Dịch Covid-19 1085_signed.pdf
1086/QĐ-UBND28/04/2020UBND tỉnhv/v thành lập Ban chỉ đọa giải quyết khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ứng phó với đại dịch Covid-19 1086_signed.pdf
1087/QĐ-UBND28/04/2020UBND tỉnhv/v thành lập Ban chỉ đọa thu chi ngân sách Nhà nước và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng yên ứng phó với địa dịch Covid-19 1087_signed.pdf
1088/QĐ-UBND28/04/2020UBND tỉnhv/v tặng bằng khen cho 10 hộ gia đình và 3 cá nhân của Hội liên Hiệp Phụ nữ 1088_signed.pdf
1089/QĐ-UBND28/04/2020UBND tỉnhv/v tạng bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân của công an tỉnh 1089_signed.pdf