0
14261
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 14261 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Hide details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Hide details for Tháng 10Tháng 10
3125/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v mở lớp đào tạo hộ sinh cao đảng 3125_signed.pdf
3126/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v chấp hành pháp luật của phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp III của công ty TNHH một thành viển AVAC Việt Nam 3126_signed.pdf
3127/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v tăng cường hậu kiểm hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 3127_signed.pdf
3128/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v thực hiện kết luận số 1407/KL/UBVĐXH14 3128_signed.pdf
3129/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường trục Bắc-Nam tỉnh Hưng yên 3129_signed.pdf
253/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhV/v viết bài cho Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 
255/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhv/v đề nghị kiểm tra thẩm định tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh 
256/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhV/v thực hiện xét nâng bậc lương nâng mức hưởng phụ cấp đợt 2 năm 2017 
3109/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hạng mục nhà giảng di tích chùa chuông 3109_signed.pdf
3110/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v phối hợp tiếp công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV 3110_signed.pdf
3111/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về tín dụng 3111_signed.pdf
3112/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phân khu A khu đô thị phía bắc QL 5 thuộc KĐT Phố N ối 3112_signed.pdf
3113/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v tiếp nhận và điều động viên chức đến nhận công tác tại đơn vị nghiệp thuộc huyện khoái chấu 3113_signed.pdf
3114/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v tiếp nhận và điều động viên chức đến nhận công chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Tiên Lữ 3114_signed.pdf
3115/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v báo cáo thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 5/2018 3115_signed.pdf
3116/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v rà soát cập nhật bổ sung và tổng hợp đầy đủ danh mục các quy hoạch sản phẩm cụ thể 3116_signed.pdf
3117/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v trả lời báo và đơn của công dân ông Đỗ Chí Lý 3117_signed.pdf
3118/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp 3118_signed.pdf
3119/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v triển khai tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường 3119_signed.pdf
3120/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ TN&MT về điều tra xác định thẩm định và ban hành Danh mục loài ngoại lại xâm hại 3120_signed.pdf
3121/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v giải trình một số nội dung liên quan bổ sung Hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 3121_signed.pdf
3122/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v tình hình hợp tác với Thụy Điển 3122_signed.pdf