0
15793
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15793 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Hide details for Tháng 4Tháng 4
958/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tham mưu đề xuất giải quyết tình hình họ giáo phương Mạn Đường 958_signed.pdf
959/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 959_signed.pdf
957/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v thực hiện kế hoạch triển khai thi hành luật đo đạc và bản đồ 957_signed.pdf
935/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v cung cấp thông tin về các chương trình dự án đề xuất sử dụng vốn vay nước ngoài của Chỉnh phủ 935_signed.pdf
946/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v quy định tạm thời tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và Đt cho các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 946_signed.pdf
947/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v đề nghị của công ty TNHH môi trường và năng lượng DC Việt Nam 947_signed.pdf
948/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến về đề án đóng cửa giếng khoan GK NQ tại thị trấn Như Quỳnh Văn lâm 948_signed.pdf
950/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhV/v kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp đối với lao động dôi dự công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Hưng Yên 950_signed.pdf
951/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhV/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 951_signed.pdf
952/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v ứng vốn từ quỹ phát triển đất xã Cẩm xá huyện Mỹ Hào 952_signed.pdf
953/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v điều chỉnh sửa đổi danh mục doanh nghiệp cố phần hóa giai đoạn 2016-2020 953_signed.pdf
954/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v mặt bằng bố trí dự án tại khu vực phía đông đường quy hoạch 24 m và phía Nam đường quy hoạch 69 m 954_signed.pdf
955/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi 955_signed.pdf
956/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chương trình cấp nước sạch nông thôn 956_signed.pdf
939/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tăng cường quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh 939_signed.pdf
940/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 940a_signed.pdf
942/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v giao báo cáo tình hình phát triển kinh tế du lịch khu vực nông thôn 942_signed.pdf
944/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhV/V nạo vét khơi thông dòng chảy tại trạm bơm 1 sông Hồng 944_signed.pdf
941/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v triển khai hệ thống họp trực tuyến tới UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 941_signed.pdf
943/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v lựa chọn tập thể và cá nhân xét trao tặng giải thưởng phụ nữ việt Nam năm 2019 943_signed.pdf
945/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v đấu n ối cửa hàng xăng dầu vào QL 38 tại km 65+505 945_signed.pdf
949/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v giao góp ý dự thảo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 949_signed.pdf