0
31615
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31615 văn bản  

Show details for Năm 2021Năm 2021
Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Hide details for Tháng 5Tháng 5
1287/QĐ-UBND29/05/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng phần mềm giám sát an toàn thông tin mạng cho các cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên 1287_signed.pdf
1288/QĐ-UBND29/05/2020UBND tỉnhv/v thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với dân công hỏa tuyến theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ 1288_signed.pdf
1289/QĐ-UBND29/05/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh thoe nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ 1289_signed.pdf
1290/QĐ-UBND29/05/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước theo quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005/ của thủ tướng Chính phủ 1290_signed.pdf
1291/QĐ-UBND29/05/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc ở căm-pu-chia giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 cảu Thủ tướng Chính phủ 1291_signed.pdf
1292/QĐ-UBND29/05/2020UBND tỉnhv/v thu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020 1292_signed.pdf
1293/QĐ-UBND29/05/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư y tế hóa chất xét nghiệm sinh phẩm y tế cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh phu luc k.pdf
1293_signed.pdf
1285/QĐ-UBND29/05/2020UBND tỉnhv/v khe thưởng bằng khen cho 02 tập thể cảu huyện Ân thi và Kim Động 1285_signed.pdf
1286/QĐ-UBND29/05/2020UBND tỉnhv/v tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 huyện Văn Lâm và huyện văn Giang 1286_signed.pdf
1284/QĐ-UBND28/05/2020UBND tỉnhv/v thành lập quản lý và điều hành quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Hưng Yên 1284_signed.pdf
1280/QĐ-UBND28/05/2020UBND tỉnhv/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hưng yên giai đoạn 2016-2020 1280_signed.pdf
1281/QĐ-UBND28/05/2020UBND tỉnhv/v tặng bằng khen cho 30 tập thể và 26 cá nhân của các ngành đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính 1281_signed.pdf
1282/QĐ-UBND28/05/2020UBND tỉnhv/v Đính chính thông tin tại Mục 8 Điều 1 Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh 1282_signed.pdf
1283/QĐ-UBND28/05/2020UBND tỉnhv/v thành lập Ban chỉ đọa hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư chuyên gia kỹ thuật lao động tay nghề cao nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam và về Hưng Yên Làm việc q 1283_signed.pdf
1266/QĐ-UBND27/05/2020UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí cho công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên để tu sửa khẩn cấp công trình phòng chống thiên tai do công ty quản lý 1266_signed.pdf
1267/QĐ-UBND27/05/2020UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí cho công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên để tu sửa khẩn cấp công trình phòng chống thiên tai do công ty quản lý sông Điện biên xã Hiệp Cường kim Động 1267_signed.pdf
1268/QĐ-UBND27/05/2020UBND tỉnhv/v bổ nhiệm phó giám đốc sơ Tài Nguyên và Môi trường ông Bùi Văn Hâu 1268_signed.pdf
1269/QĐ-UBND27/05/2020UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí cho công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lơi để tu sửa khẩn cấp công trình trạm bơm Tiên Kiều huyện Ân thi 1269_signed.pdf
1270/QĐ-UBND27/05/2020UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí cho công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lơi để tu sửa khẩn cấp công trình tu sửa khẩn cấp kênh tiêu cho cánh đồng dược liệu Nghĩa Trai Tân Quang Văn Lâm 1270_signed.pdf
1271/QĐ-UBND27/05/2020UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí cho công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lơi để tu sửa khẩn cấp công trình tu sửa khẩn cấp cống lấy nước trạm bơm Huệ Lai huyện Ân thi 1271_signed.pdf
1272/QĐ-UBND27/05/2020UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí cho công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lơi để tu sửa khẩn cấp công trình tu sửa khẩn cấp T 3 Phan đình Phùng huyện Mỹ Hào 1272_signed.pdf
1273/QĐ-UBND27/05/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp các tuyến đường Chùa Chuông,Bãi Sậy thành phố 1273_signed.pdf
1274/QĐ-UBND27/05/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đường trục trung tâm khu Đại học phố Hiến ddwwongf HY 3 đến đường bộ nối hai cao tốc 1274_signed.pdf