0
30007
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30007 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Hide details for Tháng 5Tháng 5
48/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhV/v thay thế giấy chứng nhận đầu tư 05101000134 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/8/2008 48_signed.pdf
1243/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư Thịnh phát ,kho chứa hàng và xưởng sửa chữa của công ty cổ phần đầu tư Thịnh phát trên địa bàn xã Đoàn Đào huyện Phù Cừ 1243_signed.pdf
1248/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành trạm bơm Hồng Vân huyện Ân thi 1248_signed.pdf
1249/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt danh mục phần mềm ngành giáo dục và đào tạo triển khia thực hiện n ăm 2019 1249_signed.pdf
45/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v điều chỉnh một số nội dung của quyết định chủ trương số 64/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh của công ty TNHH TL Toàn Thắng 45_signed.pdf
46/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v quyết định chủ trương cho công ty TNHH SUPFR PLASTIC VINA 46_signed.pdf
47/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhV/V Điều chỉnh một số nội dung của giấy chứng nhận đầu tư số 05101000158 của UBND tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2008 thay đổi lần 1 ngày 27/01/2010 47_signed.pdf
1244/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhV/v điều chỉnh bổ sung nguồn vốn phân bổ xây dựng công trình cầu GTNT xã Đoàn Đào huyện Phù Cừ 1244_signed.pdf
1245/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v cử đoàn cán bộ đi công tác tại Trung quốc 1245_signed.pdf
1246/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v để cán bộ đi công tác nước ngoài bà Nguyễn Thị Quy Bí thư huyện đoàn Văn Giang 1246_signed.pdf
1247/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v cho phép cán bộ đi nước ngoài về việc riêng bà Nguyễn Thị Ngọc Hoan chủ tịch Hội phụ nữ huyện văn Giang 1247_signed.pdf
1242/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm khu đô thị phía bắc Nam QL 5 tỉnh 1242_001_signed.pdf
1240/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhV/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho công ty TNHH in và sản xuất bao bì Thiên Hà 1240_signed.pdf
1241/QĐ-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt quy tình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp GK.pdf
1241_signed.pdf
1234/QĐ-UBND30/05/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường THCS xã Thủ sỹ huyện tiên Lữ 1234q_signed.pdf
1235/QĐ-UBND30/05/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hùng An huyện Kim Động 1235q_signed.pdf
1236/QĐ-UBND30/05/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Ngô Quyền huyện tiên Lữ 1236q_signed.pdf
1237/QĐ-UBND30/05/2019UBND tỉnhv/v cho phép cán bộ đi nước ngoài về việc riêng ông Nguyễn Văn Hoạch -Bí thư Đảng ủy khối chủ tịch HĐND xã Cửu Cao 1237q_signed.pdf
1238/QĐ-UBND30/05/2019UBND tỉnhv/v cho phép cán bộ đi nước ngoài về việc riêng bà Nguyễn Thị Hương giáo viên trường tiểu học Cửu Cao huyện Văn giang 1238q_signed.pdf
1239/QĐ-UBND30/05/2019UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 1239q_signed.pdf
1233/QĐ-UBND30/05/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Nghĩa Dân huyện Kim Động 1233q_signed.pdf
1228/QĐ-UBND30/05/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt trữ lượng mở cát tại xã Quảng châu thành phố Hưng Yên 1228q_signed.pdf
1229/QĐ-UBND30/05/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt trữ lượng mở cát tại xã Tân Hưng thành phố Hưng Yên 1229q_signed.pdf