0
15793
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15793 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Hide details for Tháng 5Tháng 5
1307/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ dự án của công ty TNHH đầu tư thương mại Doanh nghiệp 1307_signed.pdf
1314/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v hỗ trợ bồi thường hỗ trợ tài sản cho một số hộ gia đình cá nhân khi thực hiện hiến đất làm đường giao thông 1314_signed.pdf
1316/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv?v công tác bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 1316_signed.pdf
1318/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v giải quyết ý kiến kiến nghi của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục và đào tạo năm 2019 1318_signed.pdf
k1318.pdf
1301/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp sạch Kim Động GK1301.pdf
1301_signed.pdf
1302/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhV/v xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Mỹ H ào đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 1302_signed.pdf
1303/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v phối hợp với báo kinh doanh và pháp luật thực hiện chuyên đề Hưng Yên chung tay cải cách thủ tục hành chính 1303_signed.pdf
1304/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhV/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư cảu công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ba Đình Hà Nội 1304_signed.pdf
1305/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ dự án của công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD 1305_signed.pdf
1306/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ cấp quyết định cho chủ trương đầu tư của công ty TNHH Thủy Khởi 1306_signed.pdf
1308/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v bố trí chương trình hoạt động đối ngoại không trùng thời gian họp Quốc hội 1308_signed.pdf
1309/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhV/v đón Đoàn công tác của bộ Ngoại giao Nhật bản về làm việc tại tỉnh 1309_signed.pdf
1310/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v thực hiện thông báo của Ban thường vụ tỉnh ủy 1310_signed.pdf
1311/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v góp ý kiến Dự thảo thông tư ban hành các quy định mức kinh tế xã hội về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước giám sát dự thảo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi giám sát dự báo xâm nhập mặn 1311_signed.pdf
1312/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cấp xã 1312_signed.pdf
1313/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v kiểm tra việc ô nhiễm môi trường theo phản ánh của nhân dân phường an tảo thành phố Hưng yên 1313_signed.pdf
1315/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v cải thiện chỉ thị số đăng ký tài sản (A7) và chỉ thị số châu lượng quản lý hành chính đất đai (B3) 1315_signed.pdf
1317/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan nhà nước 1317_signed.pdf
1296/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v thanh tra toàn diện dự án nhà máy sản xuất mực in gốc nước của công ty TNHH kỹ nghệ Thái Dương tại khu công nghiệp phố Nối A 1296_signed.pdf
1299/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 1299_signed.pdf
GK1299.pdf
1300/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhV/v thực hiện nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của chỉnh phủ 1300_signed.pdf
1297/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v bàn giao tài sản lưới điện hạ áp nông thôn sang ngành điện quản lý 1297_signed.pdf
1298/CV-UBND31/05/2019UBND tỉnhv/v điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân nhà ở thương mại Lạc Hồng Phố N ối trên địa bàn thị xã Mỹ Hào 1298_signed.pdf