0
31615
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31615 văn bản  

Show details for Năm 2021Năm 2021
Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1454/QĐ-UBND30/06/2020UBND tỉnhv/v giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 tỉnh Hưng Yên 1454_signed.pdf
1455/QĐ-UBND30/06/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chỉnh gái đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Tân Hưng tại xã Tân Hưng thành phố 1455_signed.pdf
1456/QĐ-UBND30/06/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần giống cây trồng Hưng Yên 1456_signed.pdf
1457/QĐ-UBND30/06/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp dự án Nhà máy sản xuất bao bì Đức Mạnh của công ty cổ phần sản xuất và thương mại bao bì Đức Mạnh tại xã Bãi Sậy huyện Ân Thi 1457_signed.pdf
1458/QĐ-UBND30/06/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp dự án Bãi đỗ xe xưởng sửa chữa ô tô và trạm dừng nghỉ kinh doanh xăng dầu của công ty TNHH Thiên phú tại xã Tân Việt huyện Yên Mỹ 1458_signed.pdf
1459/QĐ-UBND30/06/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại các xã,Đa Lộc,và Văn Nhuệ huyện Ân Thi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng vành đai V vùng thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Thái Bình với QL 38B và cao tốc Hà Nội-Hải phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên 1459_signed.pdf
1460/QĐ-UBND30/06/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2021 1460_signed.pdf
1452/QĐ-UBND29/06/2020UBND tỉnhv/v gia hạn tiến jđộ sử dụng đất cho công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển môi trường sạch Việt Nam tại xã Nghĩa Hiệp huyện Yên Mỹ 1452_signed.pdf
1453/QĐ-UBND29/06/2020UBND tỉnhv/v kiết túc cách lý đối với số công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung số 1 tỉnh Hưng yên 1453_signed.pdf
1451/QĐ-UBND29/06/2020UBND tỉnhv/v điều chỉnh hình thức thuê đất của công ty TNHH panel Korea vian tại Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh 1451_signed.pdf
1452/QĐ-UBND29/06/2020UBND tỉnhv/v gia hạn tiến jđộ sử dụng đất cho công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển môi trường sạch Việt Nam tại xã Nghĩa Hiệp huyện Yên Mỹ 1452_signed.pdf
1453/QĐ-UBND29/06/2020UBND tỉnhv/v kiết túc cách lý đối với số công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung số 1 tỉnh Hưng yên 1453_signed.pdf
1447/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đường trục liên thông xã Hùng cường -Phú Cường đoạn từ nhà ông Cự xã Hùng cường đến nhà ông Mạnh xã Phù Cường 1447.pdf
1449/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v thu hồi đất tại xã Tam Đa huyện Phù Cừ đê thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hàng may mặc của công ty TNHH may mặc EHWA-HT 1449_signed.pdf
1441/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt phương án tự chủ chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính của Bệnh viện Sản-Nhi giai đoạn 2020-2021 loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên 1441_signed.pdf
1442/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt phương án tự chủ chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính của Bệnh viện đa khoa phố nối giai đoạn 2020-2021 loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên 1442_signed.pdf
1443/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt phương án tự chủ chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính của Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn 2020-2021 loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên 1443_signed.pdf
1446/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo phạm vi chức năng quản lý nhà nước của thanh tra tỉnh 1446_signed.pdf
1448/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình kết nối đường trục trung tâm đô thị Mỹ Hào đến QL .38 đoạn thuộc thị xã Mỹ Hào 1448.pdf
1420/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt danh mục vị trí việc làm bản mô tả,công việc khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý Bến xe ,bến thủy trực thuộc sở giao thông vân tải 1420 qd_signed.pdf
1425/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đã có thông báo nghỉ hưu ông Đoàn Van Khôi bệnh viện đa khoa tỉnh 1425_signed.pdf
1426/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v tặng bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân của tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản 1426_signed.pdf
1427/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân của công an tỉnh 1427_signed.pdf
1428/QĐ-UBND26/06/2020UBND tỉnhv/v giao đất tại xã Tân Quang huyện Văn Lâm cho UBND huyện Văn lâm để xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường nối cụm công nghiệp Tân Quang với QL 5 đoạn từ đường trục chính cụm công nghiệp Tân Quang đến công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình I 1428_signed.pdf