0
28230
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28230 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Hide details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1511/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhv/v tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ phó chi cục trưởng chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão ông Trần Văn Bùi 1511_signed.pdf
1512/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhv/v điều động và bổ nhiệm phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão ông Nguyễn Văn Minh 1512_signed.pdf
1513/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm các trạm quan trắc tự động năm 2018 của sở tài nguyên và môi trường 1513_signed.pdf
1519/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc chữa bệnh cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh hưng Yên năm 2018-2019 1519_signed.pdf
1516/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cải tọa mở rộng nhà làm việc 3 tầng kho tàng tạm giữ tạng vật cảu chi cục quản lý thị trường 1516_signed.pdf
1517/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành công trình sửa chữa nâng cấp đường nội bộ Trường chính trị Nguyễn văn Linh 1517_signed.pdf
1518/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nâng cấp thiết bị cho trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh hưng yên 1518_signed.pdf
1501/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp ĐH.92 đoạn từ km 0 huyện Tiên Lữ 1501_signed.pdf
1502/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn 6 xã huyện Văn giang 1502_signed.pdf
1514/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhv/v giao xây dựng văn bản QPPL của HĐND,UBND tinh Hưng Yên quy định chi tiết và ban hành các biện pháp chính sách thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp ths 3 1514_signed.pdf
1515/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh 1515_signed.pdf
1520/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhv/v điều chình một số nội dung tại Quyết định chủ trương đầu tư số 94/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh 1520_signed.pdf
1491/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đát tại xã Minh hải huyện Văn Lâm để thực hiện dự án nhà máy chế biến các sản phẩm hóa chất xử lý môi trường mở rộng của công ty TNHH sản xuất Tân Thành 1491_signed.pdf
1492/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện djw án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã H ồng Quang huyện Ân Thi 1492_signed.pdf
1493/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại thị trấn Trần Cao huyện Phù Cừ để thực hiện djw án xây dựng Trường mầm non tập trung thị trấn Trần cao Phù Cừ 1493_signed.pdf
1494/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v cho phép công chức đi nước ngoài ông Đặng Văn Kiện thanh tra tỉnh 1494_signed.pdf
1495/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ môi trường đối với công ty TNHH kỹ nghệ Thái Dương 1495_signed.pdf
1496/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v cho công ty cổ phần nhựa Đại liên chuyển mục địch sử dụng đất thuê đất lần 1 tại xã Hoàn Long huyện yên Mỹ để thực hiện dự án ĐT nhà máy sản xuất túi nhựa xuất khẩu 1496_signed.pdf
1497/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhv/v cho công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân An Phú chuyển mục đích sử đất thuê đất tại xã Phùng Chí Kiến huyện Mỹ Hào để thực hiện dự án đT khu dịch vụ vận tải kho bãi Tân An Phú 1497_signed.pdf
1498/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng khu điều trị ngoại N0-04 bệnh viện Đa khoa phố Nối 1498_signed.pdf
1499/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v cho phép cán bộ đi nước ngoài ông Nguyễn Văn Chin 1499_signed.pdf
1500/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường quy h oạch số 1 kéo dài và đường quy hoạch số 7 huyện yên Mỹ 1500_signed.pdf
1503/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành khu dân cư mới phía D32.D35 thành phố Hưng yên 1503_signed.pdf
1485/QĐ-UBND29/06/2018UBND tỉnhv/v trích quỹ thi đua khen thưởng cho 8 cá nhân của công an tỉnh 1485_signed.pdf