0
15793
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15793 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1596/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhV/v công điện biểu dương công tác bảo đảm tỏ chức Hội nghi phát triển vùng kinh tế trọng điểm bắc Bộ tai tỉnh Hưng yên 1596_signed.pdf
1597/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v bổ sung Bến thủy nội địa Tổng kho xăng dầu Viapetro Hưng Yên 1597_signed.pdf
1593/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại huyện Văn giang 1593_signed.pdf
1598/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v dự hội nghị quán triệt triển khai thi hành luật an ninh mạng 1598_signed.pdf
1600/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v góp ý vào dự thảo hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật NC,XC quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt nam 1600_signed.pdf
1601/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v thay đổi thời gian họp tại giấy mời số 210MH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh 1601_signed.pdf
1602/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư gk1602.pdf
1602_signed.pdf
1585/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018 1585_signed.pdf
1586/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 48/NQ-TW của Bộ chính trị 1586_signed.pdf
1588/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị định 1588_signed.pdf
1589/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1589_signed.pdf
1590/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhV/v tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước 1590_signed.pdf
1591/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v thực hiện chỉ đạo của Bộ TNMT về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tnhr 1591_signed.pdf
1592/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ tổ quốc 1592_signed.pdf
1594/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty TNHH Inox Bùi Gia nhận chuyển nhượng quyền sử đụng dất 1594_signed.pdf
1595/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v hoàn thiện nhà máy xử lý rác thải thành phố hưng Yên 1595_signed.pdf
164/CV-VP28/06/2019VP UBND tỉnhv/v tham dự Đoàn xúc tiến đầu tư thương mại tại Hàn Quốc 164_signed.pdf
165/CV-VP28/06/2019VP UBND tỉnhv/v tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 tỉnh 165_signed.pdf
166/CV-VP28/06/2019VP UBND tỉnhv/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 166_signed.pdf
1582/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v thực hiện quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ 1582_signed.pdf
1583/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v triển khai thực hiện kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương 1583_signed.pdf
1584/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v cấp mới giấy dăng ký hoạt động của tổ chức Diakonie/Đức 1584_signed.pdf
1587/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên 1587_signed.pdf
162/CV-UBND27/06/2019UBND tỉnhv/v xin ý kiến góp ý các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung quyết định số 13/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND 162_signed.pdf